Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı?

Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı? Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı? Son toplu sözleşmeden sonra 1 Ocak 2016 itibari ile fiilen yerine getirilen nöbet görevi için haftalık 2 saat, 2017 yılı içerisinde ise haftalık 3 saat nöbet ücreti ödenme kararı alındı ve yürürlüğe girdi. Nöbet ücreti nöbet görevini fiilen yerine getiren öğretmene, müdür yardımcısına ve müdür […]

Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı?

Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı?

Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı? Son toplu sözleşmeden sonra 1 Ocak 2016 itibari ile fiilen yerine getirilen nöbet görevi için haftalık 2 saat, 2017 yılı içerisinde ise haftalık 3 saat nöbet ücreti ödenme kararı alındı ve yürürlüğe girdi.

Nöbet ücreti nöbet görevini fiilen yerine getiren öğretmene, müdür yardımcısına ve müdür yetkili öğretmene veriliyor. Okul müdürüne verilmiyor.

2016 ve 2017 yılına düzenlemeleri içeren toplu sözleşme mutabakatı, 23 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Mutabakatı görmek için;

Toplu Sözleşme Mutabakatı 1.Parça İçin TIKLAYINIZ
Toplu Sözleşme Mutabakatı 2.Parça İçin TIKLAYINIZ
Toplu Sözleşme Mutabakatı 3.Parça İçin TIKLAYINIZ

 

İlgili madde;

Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı?
Müdür Yardımcısı Nöbet Tutar Mı?

Görüldüğü üzere “…ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen…” demektedir.

Hangi mevzuata göre nöbet görevi veriliyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğini inceleyelim;

Önce Öğretmenler İçin ele alalım ve inceleyelim;

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları
MADDE 86-


ö) Okul yönetimince belirlenip kendisine verilen nöbet görevini yerine getirir.

Ayrıca nöbet görevi hakkında aynı yönetmelikte aşağıdaki açıklama yer almaktadır;

Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları
MADDE 91- (1) Öğretmenler, nöbet görevini nöbet çizelgesine göre yerine getirirler.
(2) Nöbetlerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Öğretmenlere, dersinin en az bulunduğu gün veya günlerde nöbet görevi verilir.
b) Birden fazla okulda ders görevi bulunan öğretmenlere kadrosunun bulunduğu okulda, kadrosunun bulunduğu okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet görevi verilir.
c) Nöbet görevi, ilk dersten 15 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler, tek devrede nöbet tutarlar.
ç) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez.
d) İstekleri hâlinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenlerle 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler, nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.
e) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülür ve okul yönetimince öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

Müdür yardımcısı için ele alalım ve inceleyelim;

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde;

Müdür yardımcısı, görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 80- (1) Müdür yardımcısı eğitim, öğretim ve yönetim işlerinin planlı, düzenli ve amacına uygun olarak yürütülmesinden müdüre ve müdür başyardımcısına karşı sorumludur.
(2) Müdür yardımcısının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Okulda kullanılan belge, defter, çizelge ve formlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür ve gerekli olanları imzalar.
b) Görevlendirildiğinde, ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan kurul, komisyon ve ekiplere katılır, başkanlık eder ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
c) Kendisine verilen nöbet görevini yürütür, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına ve müdüre iletir.
ç) Sorumluluğuna verilen öğrencilerle ilgili iş ve işlemleri müdür ve müdür başyardımcısıyla işbirliği içinde yürütür.
d) Elektronik ortamda veri tabanı üzerinden bilgi alış verişiyle ilgili işlemleri yürütür.
e) Mezunların izlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütür.
(3) Müdür tarafından verilen görevin gerektirdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Peki Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde olan bu açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde mevcut mu?

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğini ele alalım.

Öğretmenler İçin inceleyelim;

Öğretmenlerin nöbet görevi başlığında öğretmen nöbeti ile ilgili açıklamalar mevcuttur.

Öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – (1) Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.

(2) Ana sınıfı ve özel eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez.

(3) Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak, ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren  bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

Müdür yardımcısı için ele alalım ve inceleyelim;

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde;

Müdür yardımcısı

MADDE 41 – (1) Müdürün ve müdür başyardımcısının olmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Yer almaktadır. Görüldüğü üzere Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde hem öğretmenin hem de müdür yardımcısının nöbet tutacağı ve nöbet konusundaki görevleri açık ve nettir. Toplu sözleşmede belirtilen “…ilgili mevzuat…” kavramına uymaktadır ve Ortaöğretimde görevli müdür yardımcıları ve öğretmenler fiilen yerine getirdikleri nöbet ücretini alabilirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde müdür yardımcısı için yani mevzuat gereği bir nöbet görevi bulunmamaktadır. Toplu sözleşmede belirtilen “…ilgili mevzuat…” kavramına uymamaktadır.

Mevzuatta nöbet görevi olmayan müdür yardımcısı nöbet ek ders ücreti alabilir mi?

Toplu sözleşmede alabilir mevzuatta yorumlanabilir. Nasıl?

Müdür yardımcısı, görev tanımında belirtilen görevler ile müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Müdür eğer yönetici nöbet çizelgesi hazırlar ve müdür yardımcısına nöbet görevi verdiğini belirtirse, yukarıdaki madde içinde yer alan bu duruma göre nöbet ücreti alır. Ancak herhangi bir incelemede müdür tarafından yönetici nöbet çizelgesi olmadığı ve müdür yardımcısına nöbet görevi verildiğine dair bir evrak bulunmazsa soruşturma geçirilir, ceza alınır ve alınan tüm ek dersler faizi ile ödenir.

İlköğretim olsun Ortaöğretim olsun hem müdür yardımcısı için hem de öğretmenler için nöbet çizelgesi hazırlanmalı ve nöbet görevi belirtilmelidir.

Arif Muzaffer KUL
Öğretmen

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Personel Haber

Öğretmenler İçin Arif Muzaffer KUL tarafından yazılan yazı. İzinsiz kopyalanması, link vermeden paylaşılması yasaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM