Öğretmen İl Dışına İzinsiz Çıkabilir Mi?

“Resmi Gazete”de 6111 kanun numarası ile yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler çerçevesinde memurun il dışına izinsiz çıkması yasağı kaldırılmıştır.

Öğretmen İl Dışına İzinsiz Çıkabilir Mi?

Öğretmen İl Dışına İzinsiz Çıkabilir Mi?

Öğretmen İl Dışına İzinsiz Çıkabilir Mi? Bu konuda gelen sorular ve hala eskilere saplanmış kalan idarecilerin açtığı soruşturmalardan dolayı bunu açıklamak istedim.

Torba Yasa olarak anılan ve Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklikleri içeren 13.02.2011 tarihinde makamlarca kabul edilen ve 25.02.2011 tarihinde “Resmi Gazete”de 6111 kanun numarası ile yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler çerçevesinde memurun il dışına izinsiz çıkması yasağı kaldırılmıştır. Devlet Memurları kanunu Madde 177/g kısmı, İkamet Mecburiyeti kısmı incelenirse görülecektir. İlgili değişiklikler parantez içinde belirttiğim Resmi Gazete sayfasında görülecektir. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225M1-1.htm)

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
g) (Mülga fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer RG – 6111/111 md.) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek
h) (Mülga fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer RG – 6111/111 md.) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
j) (Mülga fıkra: 25/02/2011 tarihli Mükerrer RG – 6111/111 md.) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
İlgili maddeler bu yasayla yürürlükten kaldırılmıştır.

657 Devlet Memurları Kanunundan yapılan bu değişiklikler ve Anayasanın 23. Maddesinde yer alan “Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti” hükmüne dayanarak gördüğünüz gibi il dışına izinsiz çıkmak suç değildir.

Bu öğretmenler için bir değerlendirmedir. Bazı meslek gruplarında yasaklar devam etmektedir (Örneğin Polisler) Emniyet Disiplin Tüzüğünün 5. maddesine göre “İzinsiz olarak görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak.” aylıktan kesim cezası gerektirmektedir. Tüzüğe, 1998 yılında konulan bu hüküm hala kaldırılmamıştır. Bu nedenle, polisler için il dışına çıkışlarda, hala izin almak zorunluluğu bulunmaktadır.

Arif Muzaffer KUL

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Personel, Personel MEB Haber
Bu yazı Arif Muzaffer KUL’dan izin alınarak www.ogretmenlericin.com sitesine eklenmiştir, izinsiz kopyalanamaz, paylaşılamaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
657 izin

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM