Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur?

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur? Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur? Yöneticilik yapmakta iken yöneticilik görevinden alınan ya da kendi isteği ile yöneticilik görevinden ayrılan kişi kullanmadığı yıllık izinleri öğretmenliğe geçtiğinde kullanabilir mi? Gelen sorulardan cevaplayalım. Sayın Öğretmenler İçin ekibi, eğitim camiasına yeni bir hava kattınız. Zevkle takip ediyorum. Soruma gelirsem: İdareciyim, son […]

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur?

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur?

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur? Yöneticilik yapmakta iken yöneticilik görevinden alınan ya da kendi isteği ile yöneticilik görevinden ayrılan kişi kullanmadığı yıllık izinleri öğretmenliğe geçtiğinde kullanabilir mi?

Gelen sorulardan cevaplayalım.

Sayın Öğretmenler İçin ekibi, eğitim camiasına yeni bir hava kattınız. Zevkle takip ediyorum. Soruma gelirsem: İdareciyim, son dönemde yönetici atamada yaşanan aksaklıklar, etik olmayan atamalar, idarecinin itibarının sarılsılması gibi nedenlerden dolayı idarecilikten ayrılmayı düşünüyorum. Son iki yılda hiç izin kullanmadım. İzin kullanmaya vaktim olmadı. Malum dönem başladı, her okulun öğretmen ayarlaması yapılmış durumda. Bu süreçte izin almak istiyorum. Kullanmadığım yıllık izinleri öğretmenken kullanabilir miyim?

Öncelikle teşekkür ederiz. Öğretmenler İçin olarak doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz.

Sorunuzu cevaplayalım,

Bildiğiniz üzere yöneticilerin yıllık izinleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nde açıklanmıştır. Öncelikle bu maddeleri hatırlayalım. MEB İzin Yönergesine bakalım;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İZİN YÖNERGESİ

Yıllık izin

MADDE 7- (1) Öğretmen dışındaki memurlar, kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.

(2) Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmet süreleri, kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır.

(3) Yıllık izinlerini memuriyetlerinin bulunduğu yer dışında geçirecek olanların izin sürelerine, görev yeri ile iznin geçirileceği yerin uzaklığı dikkate alınarak ve zorunlu haller belirtilmek suretiyle izin vermeye yetkili amirlerince gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün olmak üzere yol süresi eklenebilir.

(4) Yıllık izinler, görevin aksamaması şartıyla amirin uygun bulacağı zamanlarda toptan veya kısım kısım kullanılabilir.

(5) Birbirini izleyen iki yılın izni, içinde bulunulan yılda aynı usulle kullanılabilir. Bir önceki yıldan devreden izin ile içinde bulunulan yıla ait izin toplamının kısmen veya toptan kullanılamaması halinde, sadece içinde bulunulan yıl iznine denk olan kısmı bir sonraki yılda kullanılabilir. Bu şekilde yıl içinde kullanılan izinler öncelikle bir önceki yıldan devreden izin süresinden düşülür.

(6) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atanan öğretmenlerden yarıyıl ve yaz tatilini kullanmış olanlara, o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara, kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin kullandırılır.

(7) Memurluğa açıktan ve kurumlar arası atananlara, göreve başladıkları yılın yıllık izni aynı usulle kullandırılır.

(8) (Değişik: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Aday memurlardan izin süresinin hesabında değerlendirilecek süreler bakımından bir yıllık hizmet süresini dolduranlara yıllık izin verilir.

(9) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilemez.

(10) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.

 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bakarsak İlgili Maddeler;

Yıllık izin:

Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 – 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on
yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
Yıllık izinlerin kullanılışı:
Madde 103 – Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. (Değişik cümle: 6/7/1995 – KHK – 562/2 md.) Cari yıl ile bir önceki yıl
hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.
Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar.Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında,
ayrıca yıllık izin verilmez.
Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.

 

Bu konudaki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü ile Devlet Personel Başkanlığı yazısını sizle paylaşalım;

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur?

Öğretmenliğe Geçen Yöneticinin Yıllık İzni Ne Olur?

okul-muduru-yillik-izin-ogretmenlik-2

Öğretmenliğe dönen yöneticiler yıllık izinlerini kullanabilir mi?

Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısında “Yönetici olarak görev yapmakta iken öğretmenliğe başlayanların öncelikle yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izin kullanmaları gerektiği, fakat öğretmenliğe başladığı yıl içerisinde yaz tatili ve dinlenme tatillerinin geçmiş olması halinde, dinlenmenin Anayasa’dan kaynaklanan bir hak olduğu da göz önüne alınarak, ilgililerin yönetici iken kullanamadıkları yıllık izinlerini eğitim ve öğretimde aksaklığa neden olmayacak şekilde cari yıl içinde kullanmalarının uygun olacağı mütalaa edilmiştir.” demektedir.

Yazılardan ve ilgili maddelerden;

Yöneticilikten öğretmenliğe dönenlerin yöneticilik yaptıkları sürede hak kazanıp kullanmadıkları yıllık izinler öğretmenliğe geçtikten sonra kullanabilecekleri sonucu çıkmaktadır.

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Personel, Personel MEB Haber

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM