Okul müdürleri yılda bir kez öğretmenlerin dersine girecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen resmi yazıda maddeler halinde yapılması gereken iş ve işlemler hatırlatıldı. Bakanlık okul müdürlerinin yılda en az bir defa öğretmenlerin derslerine girmesini istedi.

Okul müdürleri yılda bir kez öğretmenlerin dersine girecek

Okul müdürleri yılda bir kez öğretmenlerin dersine girecek

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17.09.2018 itibari ile tüm eğitim camiası için başladı. Milli Eğitim Bakanlığı illere eğitim öğretim yılı ile ilgili resmi görüş yazıları göndermeyi sürdürüyor. MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 12.09.2018 tarihli 16155078 sayılı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılına Hazırlık konulu resmi yazısı illere gönderilirken Bakanlık yazıda maddeler halinde açıklamalarda bulundu.

EN AZ BİR DEFA ÖĞRETMENİN DERSİNE GİRİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı gönderilen yazıda en dikkat çeken madde yedinci madde olurken maddede; “Okul Müdürü tarafından her öğretim yılında en az bir defa öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunması” istendi.

MEB MADDE MADDE AÇIKLADI

MEB yazıda bakanlığa ulaşan bildirimler ile Bakanlık Müfettişlerince bazı illerdeki eğitim kurumlarında yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlara istinaden ilgili açıklamaların okul yöneticileri ile öğretmenlerin dikkatine sunulmasının gerek duyulduğuna vurgu yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretiın Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi ve 25.04.2016 tarihli ve 90757378-10-E.4633036 sayılı yazı (Genelge No: 2016/10) kapsamında hazırlanan ilgili resmi yazıda yer alan bazı maddeler;

  • Kurul ve zümre toplantıları ile özellikle şube öğretmenler kurulunun mevzuatta belirtilen hükümlere göre ve zamanında yapılması,
  • Eğitim ve öğretim yılının ilk haftasından itibaren tüm öğrenciler ile velilerin; devam-devamsızlık, sınıf geçme, teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme kriterleri, ders seçimi, nakil ve geçişler, performans görevi ve proje, disiplinle ilgili hususlar hakkında bilgilendirilmesi,
  • Topluma hizmet çalışmalarının ilgili yönetmelik hükümlerine göre planlanması,
  • Okul Müdürü tarafından her öğretim yılında en az bir defa öğretmenlerin derslerinin izlenmesi ve rehberlikte bulunulması,
  • Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmesi gereken iş ve işlemlerin tam olarak zamanında yerine getirilmesi,

Milli Eğitim Bakanlığı resmi yazı;

Eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmaları
MEB resmi yazı

Devamı;

MEB ders denetimi ve rehberliği
  • Pansiyonlu okullarda görev yapan öğretmenlere, belletmen öğretmenin görev ve sorumlulukları ile pansiyon talimatnamesine yönelik bilgilendirmelerin yapılması,
  • Okul aile birliği gelir-gider kayıtlarının eğitim ve öğretim yılında her dönem en az birer defa velilerin görebileceği şekilde okulun ilan panosunda ve İnternet sayfasından duyurulması,
  • Öğrencilerin sağlığının korunması ve geliştirilmesini teminen okullardaki ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanması,
  • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde atölye, laboratuvar ve teknolojik imkanların daha yoğun bir şekilde kullanılması,

hususları açıklanırken MEB Türkçenin doğru ve etkili kullanımına daha fazla önem verilmesi ve öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması çalışmalarının düzenli olarak yapılarak takip edilmesini de istedi.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Bu Vücut Benim