Rehber Öğretmenler Dikkat!

Rehber Öğretmenler Dikkat! Rehber Öğretmenler Dikkat! Açıklama sizin için. Rehber Öğretmenlere ders okutma görevi ve nöbet tutma görevi verilemez. Bundan dolayı Rehber Öğretmenlerin Destek Eğitim Odasında görevlendirilmesi, görev verilmesi söz konusu olamaz. Aşağıda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, üçüncü bölüm Madde 28 belirtilmiş olup, g) fıkrasında kimin görev alacağı vurgulanmıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Destek Eğitim Odası Destek eğitim odası açılması […]

Rehber Öğretmenler Dikkat!

Rehber Öğretmenler Dikkat!

Rehber Öğretmenler Dikkat! Açıklama sizin için. Rehber Öğretmenlere ders okutma görevi ve nöbet tutma görevi verilemez.

Bundan dolayı Rehber Öğretmenlerin Destek Eğitim Odasında görevlendirilmesi, görev verilmesi söz konusu olamaz.

Aşağıda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği, üçüncü bölüm Madde 28 belirtilmiş olup, g) fıkrasında kimin görev alacağı vurgulanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Destek Eğitim Odası

Destek eğitim odası açılması
MADDE 28 – (1) Okul ve kurumlarda, yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak özel eğitim desteği verilmesi amacıyla destek eğitim odası açılır.
(2) Destek eğitim odasında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Destek eğitim odaları, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.
b) Destek eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.
c) Destek eğitim odasında yürütülecek eğitim hizmetlerinin planlaması okul yönetimince yapılır.
ç) Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca belirlenir. Her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır.
d) Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.
e) Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir.
f) Destek eğitim odasında, öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türüne uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur.
g) Destek eğitim odası açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre görme, işitme, zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri öncelikli olmak üzere, gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri görevlendirilir. Destek eğitim odasına öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir.
ğ) Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde, destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.
h) Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır.
ı) Destek eğitim odasının okul veya kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

 

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

MEB Personel, Personel MEB Haber
MEB Haber

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

  1. iyi günler. eski yönetmeliğe göre evet rehber öğretmene ders görevi verilemediği için destek eğitim odasında da görev verilemiyordu. yeni rehberlik hizmetleri yönetmeliğinde rehber öğretmene ders görevi verilemez diye bir ibare olmadığından destek eğitim odasında görev alabilmeleri mümkün olmadı mı?

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM