Ücretli öğretmenin prim ödeme gün sayısı hesaplama işlemi

Ücretli öğretmenler arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru süreci sürüyor. Burada adayların karşısına prim günü hesaplama sorunu çıkıyor. Milli Eğitim Müdürlükleri ücretli öğretmenin prim ödeme günü hesaplamasında yanlışlık yapabiliyor.

Ücretli öğretmenin prim ödeme gün sayısı hesaplama işlemi

Ücretli öğretmenin prim ödeme gün sayısı hesaplama işlemi

5 bin sözleşmeli öğretmen kontenjanı hali hazırda ücretli öğretmenlik yapanlara ayrıldı. Ücretli öğretmenlere kadro olarak bilinen atama şeklinde şartları taşıyan ücretli öğretmenler arasından 2018 yılı için 5 bin öğretmen alımı yapılacak, önümüzdeki yıllarda da MEB tarafından benzer alımların yapılması bekleniyor. Peki ücretli öğretmen prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanır, bu konuda mağduriyetler yaşandığı görülmektedir.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİN SİGORTASI

Ücretli öğretmenlerin sigortası kaç gün yatar, sorusuna hali hazırda çalışan ücretli öğretmenlerden farklı cevaplar verilmektedir. Çünkü ücretli öğretmenin sigorta prim süresi hesaplamasını net bir şekilde bilmiyor. ogretmenlericin.com olarak ücretli öğretmenlerin prim gün sayısının hesaplanması konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı görüş yazılarını birlikte değerlendireceğiz.

PRİM GÜN SAYISI HESABI

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ek ders karşılığı eğitim kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlerin sigorta prim ödeme gün sayısının hesaplanmasının nasıl yapılacağı belirtildi. MEB Personel Genel Müdürlüğünün 10.05.2001 tarihli 44215 sayılı Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilenlerin Sigortalılıkları konulu 2001/39 sayılı genelgesinde açıklık getirmiştir. Genelgede özetle;

Yapılacak kesintilerde, bir günlük çalışma süresi, 7,5 saat olarak kabul edilecek ve sigorta primlerinin hesabında prim ödeme gün sayısı çalışılan aylık toplam saat sayısının 7,5 saate bölünmesiyle belirlenecektir. Bu belirleme sonucunda 7,5 saatin altında kalan süre, ne kadar olduğuna bakılmaksızın bir gün olarak değerlendirilecektir. Şöyle ki; bir ayda 92 saat ders görevi olan bir görevlinin aylık prim ödeme günü sayısı 92:7,5=12 gün 2 saat olacağından, artan 2 saat, bir gün olarak değerlendirilecek ve bu görevlinin aylık prim ödeme gün sayısı 13 gün olarak belirlenecektir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgili olan bütün işlemler, ilgililerin, göreve başlama tarihinden en geç 1 gün önce sonuçlandırılacaktır. Bu şekilde görevlendirilenlerden birden fazla okul/kurumda ders görevi bulunanların sigorta işlemleri, en; fazla ders görevinin bulunduğu okul/kurumca gerçekleştirilecektir.

2001/39 sayılı genelge >>> TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16.09.2009 tarihinde Ordu Valiliğine gönderdiği 77686 sayılı “Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler” konulu resmi yazısında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığında görevlendirilen ücretli öğretmenlerin sigorta prim ödeme gün sayısı hesaplanması işleminde Maliye Bakanlığının 09/07/2009 tarih ve 8634 sayılı yazılarının dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili resmi yazı >>> TIKLAYIN

Ücretli öğretmenlik sigorta borçlanması, ücretli öğretmenlik sigorta sorgulama ve ücretli öğretmenlerin sigorta tamamlaması gibi hususlarda açılan davalarda bulunmaktadır. Ücretli öğretmen sigorta davası sonucu bu konuda bazı değişikliklerde yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Bakanlığına 09.07.2010 tarih ve 10283 sayılı yazı ile gönderilen bir başka görüş yazısında da ücretli öğretmenlerin sigorta ve prim gün sayısı hesaplama işlemi hususunda açıklama yapılmıştır. İlgili görüş yazısında yer alan ifade;

Bu itibarla, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fırkasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ek ders ücreti karşılığında çalıştırılanlardan;

  • İlgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalışanların prim ödeme gün sayısının 30 günü aşmamak kaydıyla, bir takvim ayı içerisinde hak kazandığı brüt ek ders ücreti toplamının prime esas günlük kazanç alt sınırına (brüt asgari ücret) bölünmesi suretiyle,

  • Uzman ve usta öğretici statüsü dışında çalışanların prim ödeme gün sayısının ise, bir takvim ayındaki ek ders saati toplamının 7,5 saate bölünmesi suretiyle, tespit edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 09.07.2010 tarih ve 10283 sayılı yazıları için>>> TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Sadako