2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı

2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı 2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzunu yayımladı. 2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu İndirmek İçin TIKLAYINIZ ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE 1. Bu kılavuz 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız […]

2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı

2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı

2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu Yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016 PYBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzunu yayımladı.

2016 Yılı PYBS Başvuru E-Kılavuzu İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu kılavuz 26/5/2008 tarihli ve 2008/13763 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği” ve Şubat 2011 tarihli ve 2641 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
2. Parasız yatılılık ve bursluluk sınavına (PYBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.
4. Meslek lisesi, teknik lise, genel lise ve imam hatip lisesi program türlerinde öğrenim gören 11 inci sınıf öğrencileri, hâlen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez.
5. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyeceklerdir. İnceleme yapılmadan işlem tamamlanmayacaktır.
6. PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru ve tercih yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur.
7. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz.
8. PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
9. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda ÖDSGM sorumlu değildir.

Bu kılavuzda; PYBS’yi kazanan öğrencilerin parasız yatılılığa veya bursluluğa yerleştirilmeleri ile ilgili usul ve esaslar yer almaktadır.

5, 6, 7, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak PYBS, 28 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da, ÖDSGM tarafından yapılacaktır.

PYBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM