İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11 inci sınıflar 2018 yılı İOKBS başvuru kılavuzu yayınlandı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu

2018 yılı İOKBS başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı,9,10 ve 11 inci sınıflar girecekler. Sınava gireceklerin sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2018 tarihinde ilan edilecek olup sınav 03 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00’da yapılacak. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 2018 sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

İOKBS 2018 BAŞVURULARI VE KILAVUZU

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıflara yönelik olarak 03 Haziran 2018 tarihinde Türkiye saatiyle saat 10.00’da MEB ÖDSGM tarafından yapılacak. İOKBS, tüm il merkezleri ile başvuru sayısına göre gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla; Lefkoşa, Riyad, Medine, Cidde, Tebük, Kuveyt, Aşkabat, Taşkent, Bakü ve Bişkek’te yapılacak. Şartları taşıyan öğrencilerin başvurusu 12 Mart – 05 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak ve başvurular okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.

2018 İOKBS BAŞVURU ŞARTLARI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına başvuru yapabilmek için gereken şartlar;

  • Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
  • Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.
  • Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
  • Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
  • Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

2018 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başvuru iş ve işlemleri  meb.gov.tr, odsgm.meb.gov.tr, e-okul.meb.gov.tr internet adresleri üzerinden yapılacak olup 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

ÖĞRENCİ AİLESİNİN MADDİ DURUMUNU GÖSTEREN BEYANNAME EK-1 İNDİR

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru Kılavuzu için TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM