MEBBIS üzerinden öğretmenlere sınav görevi verme işlemi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü MEBBIS Öğretmen Sınav Görevlendirme İşlemleri Hakkında resmi yazı yayınladı.

MEBBIS üzerinden öğretmenlere sınav görevi verme işlemi

MEBBIS üzerinden öğretmenlere sınav görevi verme işlemi

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan MEBBIS Öğretmen Sınav Görevlendirme İşlemleri Hakkında resmi yazıya göre MEB yapılacak olan sınavlarda görev alacak salon başkanları, gözetmen gibi görevlilerin resen görevlendirmeyle belirlenmesi işlemini yürürlükten kaldırarak sınav görevlendirmelerinde görev puanı ile ortalama puanı esas alacağını açıkladı.

MEB SINAV GÖREVLENDİRMELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.05.2018 tarihli 9882353 sayılı MEBBIS Görevlendirme İşlemleri Hk. konulu resmi yazılarında yapılacak olan sınavlarda görev alacak öğretmenlerin, görevlilerin nasıl belirleneceği açıklandı. 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 18/01/2012 tarih ve 2012/2723 sayılı Sınav Ücretlerine İlişkin Usûl ve Esaslara Yönelik Bakanlar Kurulu Kararı, MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesi, 30.01.2017 tarih ve 1173679 sayılı Genel Müdürlük yazısı, 29.05.2017 tarih ve 7731298 sayılı Genel Müdürlük yazısı,  08.06.2017 tarih ve 8559955 sayılı Genel Müdürlük yazısı kapsamında merkezi sınavlarda görevlendirmelerin yapılacağı belirtildi.

BİR YIL SINAV GÖREVİ ALMAMA CEZASI

MEB sınavlarda bir yıl görev almama cezası ile ilgili yaptığı açıklamada ise; “MEB Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin Sınavlardan Yasaklama ve Sorumluluk başlıklı 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası “Görevli olduğu salonda toplu kopya çekildiği tespit edilen salon görevlilerine bir yıl süreyle, tekrarı hâlinde Bakanlığın yaptığı sınavlarda sınav görevi verilmez. Bu maddedeki hükümler görevlilerin diğer disiplin cezalarını ortadan kaldırmaz.” ile dördüncü fıkrası “Genel Müdürlükçe hazırlanan sınav görevlilerinin görevlerini belirtir doküman doğrultunda usul ve esaslara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile güvenlik talimatına uygun hareket etmeyen sınav evrakı nakil/koruma görevlileri ve bu Yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında ilgili disiplin yönetmeliğine göre işlem yapılır. Bu görevlilere bir yıl süreyle, tekrarı hâlinde Bakanlığın yaptığı sınavlarda beş yıl süreyle sınav görevi verilmez.“ şeklinde ifade edilerek sorumluluklar ve yasaklamalar tanımlanmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.

SINAV GÖREVLENDİRMELERİ MEBBİS ÜZERİNDEN

Milli Eğitim Bakanlığı sınav görevlendirmelerinde görev alacak öğretmenler için işlemlerin MEBBİS üzerinden yapılacağını vurgularken yapılması gereken iş ve işlemleri de maddeler halinde açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sistem sınavları ile elektronik sınavlarda görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla aşağıdaki işlemler yapılmıştır;

 • Sınavlarda görev alacak salon görevlilerinin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından resen yapılan görevlendirmeler ile belirlenmesi işlemi kaldırılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri ( MEBBİS ) tarafından görev başvuru ve iki kademeli onay işlemi ile yapılır hale getirilerek görevlendirmede kişisel inisiyatif engellenmiştir.
 • Önceden ek ders ücreti ödenen sınavlarda, Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara yönelik Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen gösterge rakamlarına göre sınav ücreti ödenmeye başlanmış ve ÖSYM tarafından ödenen ücretler ile aynı seviyeye getirilmiştir.
 • MEBBIS görevlendirmelerinde kullanılan puan sistemi, sınavın süresi, uygulama süresi ve görevin gösterge rakamı esas alınarak yeniden formüle edilmiştir. Bu şekilde sınav süresi ile orantılı olarak; az ücret alana az, çok ücret alana çok puan verilmeye başlanmıştır.
 • MEBBIS görevlendirmeleri ile birlikte resen verilen görevlerin de puanları tutulmaya başlanmıştır.
  a. Görev puanlarına ek olarak,
  b. Mesleğe yeni başlayanlara,
  c. İl/İlçe değişikliği yapanlara,
  ç. e-Sınav uygulama izleme eğitimine katılarak sertifika alanlara,
 • Görev yasağı alan ve mazeretsiz olarak bir yıllık görev yasağını tamamlayan personele görev yasağı bitiminde,
  Kadrolu olarak görev yaptığı ilçede yapılan her sınav için ayrı ayrı olmak üzere görev talep eden ve görev alan personel sayılarına göre ortalama puan eklenmektedir. Kişisel kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giren her personel MEBBIS/Sınav İşlemleri Modüllerinden bu bilgilere ulaşabilmektedir.
 • Her personelin görev puanı ile varsa ortalama puanı toplanarak “Sınav görevlendirmelerinde dikkate alınacak puan” oluşturulmaktadır. Görevlendirmeler sınav görevlendirmelerinde dikkate alınacak puana göre yapılmaktadır.
 • Salon görevlilerinin görev unvanlarının (salon başkanı, gözetmen, yedek salon görevlisi) sınav günü binalarda kura çekimi ile belirlenmesi işlemi kaldırılarak, görev talep eden personelin görev sayısı, kadro unvanı, hizmet yılı vb. gibi önceden belirlenen kriterlere göre MEBBIS tarafından belirlenmeye başlanmış böylece adil görev dağımı ile birlikte sınav güvenliği de dikkate alınmıştır.
 • Sınav Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslara yönelik Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen tüm görevlendirmelerin MEBBIS tarafından yapılması, görev alan personelin tüm görev puanlarının tutulması hedeflenmiş olup yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi yazısı;

Sayfa 1;

merkezi sınav görevlendirme işlemi
MEBBİS sınav görevi

Sayfa 2;

mebbis sınav görevi resmi yazı
Sınav görevlendirmesi

Sayfa 3;

merkezi sınav görevlendirmesi resmi yazı
Merkezi sınav görevi

Önceki sınav görevlendirmesi uygulamasında eski personel, yeni personel kendisi ile aynı puana gelinceye kadar, görev yasağı almayan personel yasaklı personel kendisi ile aynı puana gelinceye kadar görev alamamaktaydı. Bu durumda öğretmenlik mesleğine daha önce başlamak, görev yasağı almadan görevini düzgün bir şekilde ifa etmek bir kusurmuş gibi işlem görmekteydi. Bu nedenle eski/yeni personel ile görev yasağı alan/almayan personel arasında denge oluşturulması, daha adil ve şeffaf bir görev dağılımı yapılması amacıyla görev puanı ile birlikte ortalama puan uygulaması yapılmakta olduğu MEB tarafından açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı “Görevlendirme İşlemleri Açıklamaları” konulu dosyayı da tüm kurumlara gönderdi ve merkezi sınavlarda görevlendirme, sınav başvurusu, sınav onayı gibi hususlara da bu şekilde açıklık getirmiş oldu.

MEBBİS Sınav Modülü Görevlendirme İşlemleri Açıklamaları TIKLAYIN

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM