Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacak Mı?

Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacak Mı? Son dönemde bu konu tartışılmaya başlandı. Değişen yönetmelikle birlikte müdür yardımcılarını okul müdürü teklifi ile görevlendirilmesi sona erdi. Müdür yardımcısı olmak isteyen ve şartları tutan öğretmen sınava girmek zorundadır. 6 Ekim 2015 tarihinde 29494 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik gereğince; […]

Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacak Mı?

Müdür Yardımcılığı Sınavı Yapılacak Mı?

Son dönemde bu konu tartışılmaya başlandı. Değişen yönetmelikle birlikte müdür yardımcılarını okul müdürü teklifi ile görevlendirilmesi sona erdi. Müdür yardımcısı olmak isteyen ve şartları tutan öğretmen sınava girmek zorundadır.

6 Ekim 2015 tarihinde 29494 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik gereğince;

“Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

 1. a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.
 2. b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
 3. c) Bakanlık kadrolarında adaylık dâhil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

 1. a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,
 2. b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,
 3. c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak,

 1. d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,
 2. e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

şartı aranır.”

Hükümleri açık ve nettir. Müdür yardımcısı olmak için yukarıdaki şartları taşımak lazım.

Şartları taşıyorum nasıl müdür yardımcısı olacağım? Sorusunu duyar gibiyim. Hemen açıklayayım.

Şartları taşımak müdür yardımcılığı sınavına giriş için ön koşuldur. Bu şartları taşıyanlar müdür yardımcılığı sınavına girmeye hak kazanırlar.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik gereğince;

“Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem

MADDE 13 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme yazılı sınav sonucuna göre, müdürlüğe görevlendirme ise değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılır.”

Hükümlerine göre Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı YAZILI SINAV ile atanacaklar, Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için MÜLAKAT YOK. Sadece ve sadece yazılı sınav sonucuna göre atamalar yapılacak. Görevlendirmeler sadece yazılı sınav sonuçlarına ve puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Yazılı sınav ne zaman yapılacak? Hangi alanlardan sorular çıkacak?

Bu soruların cevabını yönetmelikten buraya aktararak cevaplayayım;

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 15 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

 1. a) Türkçe-dil bilgisi: %10,
 2. b) Genel kültür: % 10,
 3. c) Resmî yazışma kuralları: % 4,

ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

 1. d) Okul Yönetimi: % 4,
 2. e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,
 3. f) Okul geliştirme: % 4,
 4. g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

 1. h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 16 – (1) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.”

En yakın tarihte müdür yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

16.11.2015 tarihinde MEB, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuru gereğince,  sınav 20/03/2016 tarihinde 32 il merkezinde yapılacaktır. İlgili duyuru aşağıdadır.

ogretmenlericin müdür yardımcılığı sınavı duyurusu

 

Bu açıklamalar doğrultusunda, “sınav yapılmayacak”, “mülakat var” gibi söylemlere, kişilere itibar etmeyin. Her şey açık ve net. Yönetmeliğin değişmesinden rahatsız olup, sınavda baraj altında kalacaklarını bilen bazı kesimler bu tür söylentiler çıkararak bilgi kirliliğine yol açmaktadırlar. İtibar etmeyiniz.

 

Arif Muzaffer KUL

Bu yazı Arif Muzaffer KUL’dan izin alınarak www.ogretmenlericin.com sitesine eklenmiştir, izinsiz kopyalanamaz, paylaşılamaz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM