Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi Türk Eğitim-Sen sitesinden alınan haber aşağıdadır. Erzurum’da müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi uzatılmayan üyelerimizin açtıkları davalarda Erzurum İdare Mahkemesince verilen  görev sürelerinin uzatılması yönündeki iptal kararlarına rağmen mahkeme kararlarını uygulamayan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN […]

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürüne Soruşturma İzni Verildi Türk Eğitim-Sen sitesinden alınan haber aşağıdadır.

Erzurum’da müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi uzatılmayan üyelerimizin açtıkları davalarda Erzurum İdare Mahkemesince verilen  görev sürelerinin uzatılması yönündeki iptal kararlarına rağmen mahkeme kararlarını uygulamayan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN hakkında yapılan  suç duyurusunda, soruşturma izni verilmemesi üzerine , Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilmiş ; Erzurum Bölge İdare Mahkemesi’nin 2016/25 E., 2016/23 K. sayılı ve 18.02.2016 tarihli kararıyla‘‘……..Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair yönetmeliğin  06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ve 10.06.2014 tarihli ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik de yürürlükten kaldırılmış bulunduğundan, ilgililer hakkında yeni yönetmelik hükümlerine göre işlem tesis edilmesi gerektiğinden bahisle Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel ARSLAN hakkında isnat edilen iddiaların sübuta ermediği gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesine karar verilmişse de mahkeme kararlarının gerekçeleri ve hüküm fıkraları birlikte dikkate alındığında; Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 06.10.2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle ilgili okul müdürlerinin anılan yönetmelik hükümlerine tabi olacağı anlaşılmakla birlikte anılan mahkeme kararlarında açıkça davacıların görev süresinin uzatılmamasına ilişkin tesis edilen işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemlerin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden ve mahkemece iptal edilmiş veya yürütmesi durdurulmuş bir işleme dayanılarak tesis edilmiş olan işlem ve tasarrufların da iptal veya yürütmesinin durdurulması kararı ile birlikte kendiliğinde ortadan kalkacağından, bir başka ifade ile iptal hükmünün idareye iptal edilen tasarruftan doğan bütün sonuçları ortadan kaldırılarak bu işlemler hiç tesis edilmemiş gibi eski durumunu tamamen tesisi ve iade etmek görevini yükleyeceğinden adı geçen kamu görevlisinin üzerine atılı suçtan dolayı hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek yeterli kanıtın dosyada mevcut olduğu dolayısıyla hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmamıştır’’ gerekçesiyle ilgililer hakkında soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.

 

İlgili Bölge İdare Mahkemesi Kararı için TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM