İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı İlksan Hakkında Danıştay Kararı Son toplu sözleşme sonrası gündeme gelen ve büyük ses getiren İlksan Üyelik durumu hakkında Danıştay karar verdi. Danıştay 17. Dairesinin 17 Aralık 2015 tarih ve 2015/13814 sayılı kararı neticesinde ilgili 9.maddenin Yürütülmesinin Durdurulması kararı oy birliği ile alınmıştır. İlksan‘dan Yapılan Açıklama Aşağıdadır;        23/08/2015 tarih ve 29454 Sayılı […]

İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı Son toplu sözleşme sonrası gündeme gelen ve büyük ses getiren İlksan Üyelik durumu hakkında Danıştay karar verdi.

Danıştay 17. Dairesinin 17 Aralık 2015 tarih ve 2015/13814 sayılı kararı neticesinde ilgili 9.maddenin Yürütülmesinin Durdurulması kararı oy birliği ile alınmıştır.

İlksan‘dan Yapılan Açıklama Aşağıdadır;

       23/08/2015 tarih ve 29454 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı 2. Bölümünün İLKSAN Üyeliği başlıklı “Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.”şeklinde olan 9 uncu maddesi ile ilgili  Danıştay 17. Dairesi oy birliği ile YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

         4357 Sayılı Kanunun 11.Maddesi hükmü yürürlükte olup; Danıştay 17. Dairesinin 17/12/2015 tarih ve 2015/13814 Esas Sayılı kararı tüm üyelerimizin bilgilerine sunulur.

                                                                                                                                     İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İlgili kararın evrak görüntüleri;

 

İlksan Hakkında Danıştay Kararı
İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı
İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Danıştay Kararı

İlksan Hakkında Bilgi

Sandığımız 1943 yılında 4357 sayılı Kanun ile sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek amacıyla kurulmuştur.

Sandığın kuruluşu ile birlikte 4357 sayılı yasanın 12. maddesiyle “öğretmenlerin mesken ihtiyaçlarını gidermek” amacıyla bir yapı sandığı da kurulmuştur. Bu yapı sandığı, 1958 yılında Türkiye Öğretmenler Bankasına devredilmiştir. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) kurulmasına ilişkin 14. madde ise 1943 yılından bu yana hiçbir değişikliğe uğramadan yürürlükte kalmıştır.

Sandığın temel gelir kaynağını üyelerden Temsilciler Kurulunca tespit edilen miktarda her ay kesilen aidatlar oluşturmakta, bunun yanı sıra bağışlar ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, sandık gelirlerinin nemalandırılmasından elde edilen karlar, sandığın amaçlarını gerçekleştirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar da sandığın diğer gelir kaynakları olarak sayılmaktadır.

Sandığın işleyişini belirleyen Ana Statü yapma yetkisi, 1985‘te çıkarılan 3179 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı‘na verilmiştir.

22 Mart 1995 tarih 22235 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sandık Ana Statüsü tümüyle yenilenmiş, halen bu Ana Statü yürürlükte bulunmaktadır.

Sandığın işleyişi; mevcut Ana Statü ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmektedir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM