Öğrencilere siyasi içerikli broşür dağıtan öğretmen meslekten atıldı

Öğrencilere siyasi içerikli broşür dağıttığı için hakkında açıla soruşturma sonucu meslekten ihraç edilen öğretmenin ihraç kararı Danıştay tarafından onaylandı.

Öğrencilere siyasi içerikli broşür dağıtan öğretmen meslekten atıldı

Öğrencilere siyasi içerikli broşür dağıtan öğretmen meslekten atıldı

Yaşanan olayda öğretmenin öğrencilere siyasi içerikli broşür dağıttığı, broşürlerin bir kısmını öğretmenler odasında bıraktığı bu sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında öğretmenin meslekten çıkartıldığı görülmektedir. Öğretmenin hakkında verilen meslekten çıkartılma kararına yaptığı itiraz ve yapılan temyiz görüşmesinde Danıştay 12. Dairesi öğretmen hakkında verilen meslekten çıkartılma kararını onadı.

SİYASİ BROŞÜR DAĞITMAK ATILMA SEBEBİ

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde 2.Bölümde Ödevler ve Sorumluluklar başlıklı Tarafsızlık ve devlete bağlılık kısmında 7.maddede memurların (öğretmen, kamu personeli, MEB personeli vs) herhangi bir siyasi partiye üye olamayacağı, siyasi parti veya bir zümre yararına/zararına çalışamayacağı hüküm alına alınmıştır. Ayrıca devlet memurları görevlerini yaparken siyasi düşünce nedeniyle ayrım yapamazlar, bu tarz eylemlere de katılamazlar.

Disiplin Cezası

Devlet memurları ayrıca 657 sayılı DMK 125.maddede yer alan disiplin cezaları ve disiplin cezası gerektirecek davranışlar kısmında yer alan hükümlere göre siyasi düşünce ayrımında bulunarak hareket ederse, herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine çalışmalarda bulunursa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alır.  Fiilin ağırlık derecesine göre memura bulunduğu kademede ilerlemesinde 1 – 3 yıl durdurulma cezası verilir.

DEVLET MEMURLUĞUNDAN ÇIKARTILMA

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller arasında;

  • İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak

  • Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

  • Siyasi partiye girmek,

maddeleri siyasi içerikli maddelerdir.

DANIŞTAY ONAYLADI

Kahramanmaraş’ta görev yapan bir öğretmen siyasi içerikli broşür dağıttığı ve broşürleri okul içerisinde bıraktığı için başlatılan soruşturmada 657 sayılı DMK’nın devlet memurluğundan çıkarma başlıklı kısmında b fıkrasında yer alan hükme göre meslekten çıkartıldı. Öğretmenin meslekten atılma kararının görüşüldüğü Danıştay’da kararla ilgili onama çıktı. Öğretmenin siyasi içerikli broşür dağıtmasından dolayı meslekten çıkartılması kesinleşmiş oldu.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM