Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi

Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi doldurulması gerekmektedir. MEB’in resmi yazısı aşağıdadır. Öğretmenler İçin olarak bir makale paylaşalım; NEDEN BİTİŞİK EĞİK YAZI Yazının tarihi insanlık tarihi kadar eski. Hatta tarihin, yazının icadı ile başladığını ileri süren bilim adamları bile olmuştur. Dildeki sözcüklerin belli çizgisel işaretlerle ifade edilmesi, ilk olarak M.Ö. 3000 […]

Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi

Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi

Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi doldurulması gerekmektedir. MEB’in resmi yazısı aşağıdadır.

Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi
Bitişik eğik yazı değerlendirme anketi

Öğretmenler İçin olarak bir makale paylaşalım;

NEDEN BİTİŞİK EĞİK YAZI

Yazının tarihi insanlık tarihi kadar eski. Hatta tarihin, yazının icadı ile başladığını ileri süren bilim adamları bile olmuştur. Dildeki sözcüklerin belli çizgisel işaretlerle ifade edilmesi, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında Sümerler tarafından ortaya çıkarıldığı iddia edilse de, M.Ö. 20.000 senelerinden kalma Fransa’nın güneyindeki bir mağarada ayı, inek, öküz resimleri bulunması, yazının ortaya çıkışının, daha eski zamanlarda da olabileceğini göstermektedir.

İnsanoğlunun bilim, teknik, sanat vb. alanlardaki ilerlemelerine paralel olarak yazı şekillerinde de gelişme olduğu aşikardır. İlkel resim yazısından, çivi yazısına, eski Mısır yazısından, Çin yazısına, Grek yazısından Latin yazısına, geçmişte kullanılmış ve halen kullanılan birçok yazı çeşidi vardır. Hepsinde amaç duyguları, düşünceleri, istekleri başkalarına iletebilmektir.

2004-2005 öğretim yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğretimini uygulamaya koymuş ve ilk okuma yazma öğretiminde bitişik eğik yazı kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yeni müfredat programının uygulamaya konulması ile, meslektaşlarımız arasında bitişik eğik yazıyı çocukların öğrenemeyeceği kaygısı ile büyük bir tepki meydana gelmiştir. Bu tepkiye bitişik eğik yazı hakkında kulaktan dolma bilgilerle hareket eden öğrenci velileri de ortak olmuştur. Fakat program uygulamaya konulunca görülmüştür ki, öğrenciler bitişik eğik yazıyı gayet güzel yazmakta ve kısa sürede öğrenmektedirler. Hatta konu ile ilgili öğretmenler arasında geçen konuşmalarda“ Benden bile güzel yazan öğrencilerim var.” şeklinde hayret nidaları da eksik olmamaktadır.

Ne yazık ki bazı branş öğretmenleri “öğrencilerin yazdıklarını okuyamıyoruz” gerekçesi altına sığınarak öğrencileri temel dik harflerle yazmaya zorladıkları, öğrencilerin hiç bilmedikleri karakterleri (belli bir program dahilinde öğrenmediklerinden) yanlış yazdıkları ve iki yazı şekli arasında bocalamalarına neden oldukları görülmüştür. Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı her sene bitişik eğik yazının kullanılmasının zorunlu olduğu ile ilgili, bir genelge yayınlamaktadır. Fakat bu genelgeler de pek bir işe yaramamaktadır. Temel dik harflerle yazmaya zorlayan öğretmen arkadaşım, meslektaşının 5 yıllık emeğini heba ettiğini bilmelidir.

Bir şeyi kendimiz yaparken zorlanmamız, başkalarının da zorlanacağı anlamına gelmez. Çince bir gazeteyi okuyabilmeniz için yaklaşık 3500- 4000 karakteri bilmeniz gerekir. Çince okumak size zor gelebilir ama küçük yaşlardan itibaren bu karakterleri okumayı ve yazmayı öğrenen biri için kolay olacaktır. Kaldı ki bitişik eğik yazı Çin karakterlerinden kat be kat kolaydır.

Belki de sorun küçük yaşlarda bitişik eğik yazıyı öğrenmememizden kaynaklanıyor olabilir. Atatürk kara tahtanın başında yeni alfabeyi tanıtırken bitişik eğik yazı kullanmıştır. O dönemde okuma yazma öğrenenler bitişik eğik yazıyı kullanmıştır. O döneme ait nüfus cüzdanlarında ve diğer resmi evraklarda bunu görebilirsiniz. Sonra her nedense dik temel harflere dönülmüştür. Bitişik eğik yazı size öğretilmemiş olsa da çok kısa sürede bitişik eğik yazıyı öğrenebilir ve günlük yaşantımızda kullanarak çok kısa sürede istenilen kıvama gelebiliriz.

Peki Bakanlık bitişik eğik yazıda niçin ısrar etmektedir? Türkçe Öğretim Programı’nda ele alınan bitişik eğik yazının öğretilmesi araştırmalara; yani çağdaş eğitim yaklaşımlarına, yeni yazı öğretim yöntemlerine, çocuğun zihinsel, bedensel, sosyal gelişimi ve psikolojisi ile ilgili araştırmalara dayanmaktadır. Türkçe Öğretim Programı’nda bitişik eğik yazı ile ilgili bölümde açıkça görülebileceği gibi;

Yazı öğretiminde harflerin yazı yönü, başlangıç ve bitiş noktaları, çizgilerin soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru çizilmesi ile bir harfi eli kaldırmadan (az hareketle) yazma konuları oldukça önem taşımaktadır. Yazı yönünün öğrencinin kas gelişimine uygun olması yazı öğretimini kolaylaştırmaktadır. Yazı yönü olarak; harfin yazımına başlangıç noktası üzerinde daha çok durulmaktadır. Yine araştırmalarda hızlı ve güzel yazı yazabilmek için harfleri eli kaldırmadan (daha az hareketle) yazmanın gereği ortaya çıkmıştır.

Araştırmalara göre bitişik eğik yazı öğrencinin beden gelişimine de uygundur. Okul çağı çocuklarının, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri bilinmektedir. Öğrenciler anatomik yapıları gereği satır üzerinde kalemi eğik olarak tutmaktadırlar. Bu yaş çocuğunun kalem tutan parmak kaslarının gelişimine en uygun yazı bitişik eğik yazı olmaktadır. Dik yazı yazmak ve kalemi dik tutmak daha zordur. Dik yazı parmak kaslarının doğal hareketini engellemekte, yazı yazmayı yavaşlatmakta, çabuk yorulmaya neden olmakta ve öğrencide bıkkınlık yaratmaktadır. Ayrıca bitişik eğik yazının akıcı ve kesintisiz olması, soldan sağa doğru yazı yönünü desteklemekte ve yazı yazarken geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

Dik temel yazı daha çok çizilen bir yazıdır. Kısa ve kesik çizgilerle daha çok yukarıdan aşağıya ve soldan sağa yazılır. Bitişik eğik yazı kadar çeşitli yönleri içeren hareketli bir yazı değildir. Düzdür sadedir. Oysa bitişik eğik yazı daha çok yazılan yazıdır. Bitişik eğik yazı her yöne doğru yazılmaktadır. Çocuktan parmak, bilek ve dirsek hareketlerini iyi kullanmasını isteyen bir yazıdır. Bitişik eğik yazının üstünlüğü, kelimeleri yazarken kalemi hiç kaldırmadan yazılmasından gelmektedir. Çocuğun başlangıçta elini kaldırmadan bir kelimeyi yazması yorucu olabilir. Ancak öğrenildikten sonra bu durum hızlanmaktadır.

Yazı öğretimine küçük harflerle başlamak da önemlidir. Okuma ve yazma sürecinde en çok küçük harfler kullanılmaktadır. Örneğin, 12 punto ile yazılmış bir ders kitabının tam dolu bir sayfasında ortalama 35 satır bulunmaktadır. Her satırda ise ortalama 60 harf yer almaktadır. Böylece tam bir dolu sayfada ortalama 2100 harf yer almaktadır. Bunun 2000’i küçük harflerden, 100 harfi de büyük harflerden oluşmaktadır. Bu nedenle, yazı öğretimine küçük harflerle başlamak ve küçük harflerin öğretimine ağırlık vermek yerinde olmaktadır.

Bitişik eğik el yazısı öğrencide yazı yazma isteğini artırmakta, ilgi uyandırmakta, yazı yazmayı sevdirmekte, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmekte, süslü yazı yazma zevkini kazandırmaktadır. Bitişik eğik yazı aynı zamanda güzel yazı yazmaya da uygundur. Bitişik eğik yazının harfleri öğrencilerin yapacakları çeşitli süslemelere daha elverişlidir.

Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler daha sonra bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Bu nedenle ilk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanması gerekmektedir. Ana sınıfı ve anaokullarında kalemi dik tutma ve dik çizgi çalışmalarından kaçınılmalıdır. Olabildiğince eğik çizgilere ağırlık verilmelidir

Gelişmiş ülkelerin çoğunda öğrencilere bitişik eğik yazı ile okuma-yazma öğretilmektedir. Örneğin İrlanda, Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, Fransa, İngiltere, Kanada, Almanya, Belçika gibi birçok ülkede bitişik eğik yazı ile okuma-yazma öğretimine başlanmaktadır. Hatta bu ülkeler arasında 3-5 yaşında bile bitişik eğik yazı ile okuma-yazma öğreten ülkeler bulunmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, günümüzde bitişik eğik yazı ile ilk okuma-yazma öğretimi ve kullanımı; ülkemiz çocuklarının eğitimine ve zihinsel gelişimine büyük katkılar getirecek ve öğrencilerimizin düşünen, anlayan, sorgulayan, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi kullanabilen ve sorun çözebilen bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynayacaktır. (Kaynak: Milli Eğitim Dergisi, Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ)

Mustafa AYGÜN
Eğitim Müfettiş Yrd.

e-okul & mebbis
e-okul & mebbis

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM