Seçmeli Derslerden Sınav Yapılır Mı?

2016 2017 Eğitim öğretim yılı sonu yaklaşırken yazılı notları konusunda kafa karıştıran bir diğer husus seçmeli derslerden sınav yapılıp yapılmayacağı hususu. Geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız yazıyı güncelliyoruz.

Seçmeli Derslerden Sınav Yapılır Mı?

Seçmeli Derslerden Sınav Yapılır Mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yazısı gereği seçmeli derslerden sınav yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında konuyla ilgili resmi açıklama yapılmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı yazısı gereği seçmeli derslerden sınav yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı yazısı gereği seçmeli derslerden sınav yapılacak.

 

MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne Bakarsak;

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

b) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

c) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

(5) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

(6) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.

e-okul & mebbis
e-okul

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
seçmeli ders sınav

2 yorum

  1. merhaba hocam. bence sosyal medya paylaş butonlarının altında ki reklamları üste alsanız daha fazla kazanırsınız.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM