Disiplin soruşturması başlatılmadan öğretmene yazılı uyarı yapılamaz

Eğitim Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada disiplin soruşturması başlatılmadan ve savunma alınmaksızın tesis edilen yazılı uyarı işleminin yargı tarafından iptal edildiği belirtildi.

Disiplin soruşturması başlatılmadan öğretmene yazılı uyarı yapılamaz

Disiplin soruşturması başlatılmadan öğretmene yazılı uyarı yapılamaz

Sınav gözetmeni olarak görev yaparken görevine gerekli özeni göstermediği ve görevine geç geldiği gerekçesi ile kamu personeline verilen yazılı ikaz mahkeme tarafından iptal edildi. Kayseri 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararda davacının aleyhine tutulan tutanaklara göre disiplin soruşturması açılması gerektiği belirtildi.

DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇILMASI LAZIM

Eğitim Bir-Sen üyesi çalışan hakkında farklı tarihlerde üç adet tutanak tutulmuş olup bu tutanaklara göre kişiye “yürütmekte olduğu görevlere gerekli özeni göstermediği ve üstlerine karşı kayıtsız davrandığı gerekçesiyle” yazılı uyarı yapılmıştı. Konu sendika tarafından yargıya taşınmış olup Kayseri 1. İdare Mahkemesi yazılı ikazı iptal etmiştir. Mahkeme kararında disiplin soruşturması açılması gerektiğini vurgulamıştır.

Mahkeme tarafından verilen kararda;

“Davacının aleyhine tutulan tutanaklarda mevzubahis olan eylemlerin disiplin soruşturmasını gerektirir nitelikte olduğu, bu eylemlerle ilgili olarak tesis edilen bir işlemin davacının özlük dosyasında yer alması nedeniyle davacının kariyerini etkileyeceği, ayrıca dava konusu işleme yönelik yargısal denetimin yapılabilmesi için davacının üzerine atılı eylemleri işleyip işlemediğinin tespit edilmesi gerektiği göz önüne alındığında, disiplin amirince görevlendirilen tarafsız soruşturmacı tarafından önce tanık ifadeleri alındıktan sonra davacının savunmasının alınması ve söz konusu tanık ifadeleri ile davacının savunması bir bütün halinde değerlendirildikten sonra ulaşılacak sonuç ve kanaate göre davacı hakkında disiplin yönünden bir teklifte bulunulması, disiplin amirince işlem tesisinden önce davacının savunmasının istenmesi ve soruşturma raporuyla birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği”

ifadelerine yer verilmiş olup disiplin soruşturması başlatılmadan ve savunma alınmadan ceza tesis edilemeyeceğine dikkat çekmiştir.

Mahkeme kararı;

Sayfa 1;

yazılı ikaz iptali 1

Sayfa 2;

yazılı ikaz iptali 2

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM