Eğitim-Sen MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine dava açtı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğine Eğitim-Sen tarafından dava açıldı.

Eğitim-Sen MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine dava açtı

Eğitim-Sen MEB yönetici görevlendirme yönetmeliğine dava açtı

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği son hali 21.06.2018 tarihli  30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. MEB bundan sonraki yönetici atama sürecini bu yönetmeliğe göre yapacak. 2018 yılındaki yönetici görevlendirmeleri ise yürürlükten kaldırılan yönetmelik çerçevesinde tamamlanacak. Eğitim-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada MEB yönetici atama yönetmeliği için yargı yoluna başvurulduğu belirtildi.

YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇILDI

Sendika Eşitlik ve Liyakat konusuna vurgu yaparken “Eşitlik ve Liyakat mücadelemize devam edeceğiz.” dedi. Yürütmeyi durdurma istemi ile ilgili Danıştay’a verilen dilekçeyi de yayınlayan sendika ilgili yönetmeliğin neden yargıya taşındığını da gerekçeleri ile sıraladı.

MEB yönetici atama yönetmeliğinde yargıya taşınan maddeler;

 • Müdür başyardımcılığına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin yönünden
 • “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6.maddenin 1/a-c maddesi yönünden: Yönetmeliğin 6.maddesi müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel koşulları düzenlemiştir.
 • “Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 16.maddenin 1.fıkrasının a, e, f ve g alt bentleri yönünden,
 • “Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 20.maddesinin 1.fıkrasının a alt bendinde geçen “20” ibaresi, “Sözlü sınav” başlıklı 21.maddesinin 2.fıkrasında geçen “Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır” tümcesi yönünden,
 • Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru” başlıklı 26.maddenin 1.fıkrası, “Müdürlüğe yeniden görevlendirme” başlıklı 27.maddenin 1.fıkrasının, “Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme” başlıklı 28.maddenin 1.fıkrasının yönünden
 • “Kurucu müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 31.maddesi yönünden
 • “Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme” başlıklı 32.maddesi yönünden
 • Geçici 1.madde yönünden
 • 21.06.2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde ekinde yer alan “Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu”nun “Eğitimler” başlıklı sütununun 3.ve 5.alt sütunlarında geçen “yönetim” sözcüğü yönünden
 • Yönetmeliğinde ekinde yer alan “Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu”nun “Cezalar” başlıklı sütunda uyarma cezasına yer vermemek suretiyle eksik düzenleme yönünden:
 • Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 Sözlü Sınav Formunda adayın imzasına yer vermemek suretiyle eksik düzenleme yönünden
 • Olayımızda, yürütmenin durdurulması için 2577 sayılı yasanın 27. maddesinde yer alan koşullar birlikte gerçekleşmiştir.

Gerek yukarıda açıklanan, gerekse kurulunuzca doğrudan göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

 • 21.06.2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde müdür başyardımcılığına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, “Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 6.maddenin 1/a-c maddesinin, “Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 16.maddesinin 1.fıkrasının a, e, f ve g alt bentleri, “Sözlü sınav konuları ve ağırlıkları” başlıklı 20.maddesinin 1.fıkrasının a alt  6 bendinde geçen “20” ibaresinin, “Sözlü sınav” başlıklı 21.maddesinin 2.fıkrasında geçen “Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır” tümcesinin, “Yönetici olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru” başlıklı 26.maddenin 1.fıkrasının,”Müdürlüğe yeniden görevlendirme” başlıklı 27.maddenin 1.fıkrasının, “Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme” başlıklı 28.maddenin 1.fıkrasının, “Kurucu müdürlüğe görevlendirme” başlıklı 31.maddesinin, “Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme” başlıklı 32.maddesinin, Geçici 1.maddesinin, 21.06.2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde ekinde yer alan “Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu”nun “Eğitimler” başlıklı sütununun 3.ve 5.alt sütunlarında geçen “yönetim” sözcüğünün, aynı formun “Cezalar” başlıklı sütunda uyarma cezasına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin ve 21.06.2018 günlü, 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2 Sözlü Sınav Formunda adayın imzasına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin iptaline,
 • Yürütmenin durdurulmasına,
 • Yargılama giderleri ile vekillik ücretinin davalı yönetime yüklenmesine,

Yürütmeyi Durdurma İstemi ile ilgili Danıştay’a verilen dilekçeyi görmek için tıklayınız.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM