Eğitim-Sen proje okulları yönetmeliğine dava açtı

Sendika tarafından yapılan açıklamada Proje Okulları Yönetmeliğinin yürütmeyi durdurma istemli olarak yargıya taşındığı belirtildi.

Eğitim-Sen proje okulları yönetmeliğine dava açtı

Eğitim-Sen proje okulları yönetmeliğine dava açtı

Uzun süredir tartışma konusu olan Proje Okulları gündemden düşmüyor. Eğitim-Sen proje okullarını ilgilendiren yönetmeliğe dava açtı. 06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği yargıya taşındı.

PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ

Eğitim-Sen ilgili yönetmelik ve yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair düzenlemelerde hangi maddelerin yargıya taşındığını açıklarken sendika gerekçelerini de belirtti. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesiyle 01.09.2016 günlü, 29818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Öğretmen atama” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapan maddede duyuruya yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, aynı yönetmeliğin 9. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Yönetici görevlendirmeleri” başlıklı 14. maddesinde duyuruya yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, aynı yönetmeliğin 10. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Yöneticilik ve öğretmenlik görevinden” başlıklı 15. maddesine eklenen 3. fıkrasının ve aynı yönetmeliğin “Mevcut öğretmenlerin görev süresi” başlıklı geçici 3. maddesinde anılan yönetmeliğin “Geçiş hükmü” başlıklı geçici 1. maddesi uyarınca proje okulları kapsamı dışına çıkan öğretmenlere yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA İSTEMİ

Danıştay Başkanlığına yapılan başvuruda yönetmelik içerisinde yer alan birçok madde hakkında daha önceden yürütmeyi durdurma kararı verildiği ve dava konusu yönetmelik hükümlerinin hukuka, kamu yararı ve hizmetin gereklerine aykırı olduğu belirtildi. Sendika dava sonuna değin ilgili maddeler ve hükümler için yürütmeyi durdurma kararı verilmesini talep etti.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM

Bu Vücut Benim