Geçici görevlendirme idarecilere arttırımlı ek ders ücreti ödenmelidir

İkili eğitim yapılan okullarda görev yapan geçici görevlendirme idareciler ikili eğitimden dolayı almaları gereken artırımlı ek ders ücretini geçici görevlendirme oldukları için alamamaktadır. Ayrıca toplu sözleşme gereği alınan artırımlı ek ders ücreti de geçici görevlendirme idarecilere ödenmemektedir.

Geçici görevlendirme idarecilere arttırımlı ek ders ücreti ödenmelidir

Geçici görevlendirme idarecilere arttırımlı ek ders ücreti ödenmelidir

Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı resmi yazıda geçici görevlendirme ile çalışan idarecilerin de ikili eğitimden dolayı alınan artırımlı ek ders ücretinden yararlandırılmalarını talep etti. Sendika resmi talebinde geçici görevlendirme çalışan idarecilere haftalık +2 saat verilmeyen ikili eğitim ek ders ücretinin çalışma barışına zarar verdiğini vurguladı.

İKİLİ EĞİTİME +2 SAAT EK DERS ÜCRETİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda asaleten görev yapan yöneticilere Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme uyarınca fazladan ek ders ücreti ödenmektedir. Ancak, bu ücret öğretmen olarak görev yapmakta iken geçici olarak müdür veya müdür yardımcılığına görevlendirilenlere ödenmemektedir. Toplu sözleşmenin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin İkinci Bölümü;

İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti”başlıklı 7. maddesinde ki “(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğrenim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.

MÜDÜRLERE +4, MÜDÜR YARDIMCILARINA +1 SAAT

Türk Eğitim-Sen Milli Eğitim Bakanlığına yazdığı resmi yazıda toplu sözleşmenin “Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 23. maddesini de hatırlattı. İlgili madde;

“(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin; 4 numaralı alt bendi uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanır.”

hükmü uyarınca müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 4 saat, müdür yardımcılarına haftada 1 saat ilave ek ders ücreti verilmektedir. Ancak, bu ek ders ücretlerinden Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 16. maddesi uyarınca öğretmen iken geçici olarak yönetici olarak görevlendirilen öğretmenler yararlanamamaktadır.

ÇALIŞMA BARIŞI BOZULUYOR

Türk Eğitim-Sen geçici görevlendirme ile çalışan yöneticilerin belirtilen ek ders ücretlerini alamaması konusunda “Bu durum çalışma barışını bozmaktadır. Aynı okulda asaleten görev yapan müdür yardımcısı bu haklardan yararlanırken, aynı işi, aynı görevleri yerine getiren geçici görevli müdür yardımcısına bu hakların ödenmemesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de aykırıdır. ” açıklamasında bulundu. Geçici görevle yönetici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu haklardan yararlanabilmesi için ilgili toplu sözleşme maddelerinde değişiklik yapılması gerekmekte olduğu Türk Eğitim-Sen tarafından hatırlatılırken “Bu değişiklik ise 2019 yılı Ağustos ayında yapılabilecek olup bu tarihi kadar sorunun geçici olarak çözüme kavuşturulması için Valiliklere talimat verilmesi gerekmektedir.” denildi.

Türk Eğitim-Sen’in konuyla ilgili resmi yazısı için Tıklayınız

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM