KBS üzerinden sendika tevkifat kesinti listesi nasıl alınır?

KBS KPHYSKamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi üzerinden sendika kesintisi listesi nasıl alınır?

KBS üzerinden sendika tevkifat kesinti listesi nasıl alınır?

KBS üzerinden sendika tevkifat kesinti listesi nasıl alınır?

Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi kısaltılmış ismi ile KBS üzerinden maaşlar, ek dersler vs düzenlemesi işlemleri gerçekleştirilmektedir.

YETKİLİ SENDİKA BELİRLENMESİ

Yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında gerek MEB gerek diğer kurumlar tarafından birimlere resmi yazılar gönderilerek sendika kesintileri, sendika üyelik/ayrılış işlemleri hakkında yapılması gerekenler konusunda uyarılarda bulunulmaktadır. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30’uncu maddesinde; “Tespite ilişkin toplantıya kurumun işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci katılır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. Bu Kanuna tâbi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile üyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikaların üyelerini gösterir liste, toplantıya katılanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayılarını belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. İmzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Kurumların taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafların katılımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek tutanak haline getirilir.” hükmü yer almaktadır.

MEB Personel Genel Müdürlüğünün ilgili resmi yazısı;

Yetkili sendika belirleme çalışması
MEB sendika belirleme
MEB yetkili sendika belirleme çalışması resmi yazı
Yetkili sendika yazısı
15 Mayıs sendika belirleme çalışması
15 Mayıs sendika

KBS ÜZERİNDEN KESİNTİ LİSTESİ ALMA

Yetkili sendika belirleme çalışmalarında KBS’den kesinti listeleri almak gerekmektedir. KBS üzerinden sendika tevkifat listesi almak için;

  • KBS sistemine giriş yapılır,
  • Maaş Raporları menüsüne tıklanır,
  • Raporlar sekmesine tıklanır,
  • Gelen ekranda Yıl, Ay, Rapor Türü, Bordro Tipi seçilir,
  • Rapor Adı kısmında MEMUR SENDİKA AİDATI TEVKİFAT LİSTESİ seçilir,
  • Rapor türü PDF veya diğer dosya türlerinden birisi seçilir,
KBS sendika aidat tevkifat listesi alma işlemi
Sendika aidat tevkifat

Rapor Al dedikten sonra kurumdaki tüm sendikalı personelin listesi raporlaştırılacaktır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM