MEB personeli görevde yükselme yönetmeliği değişiklikleri yargıya taşındı

Geçtiğimiz hafta içi değişen MEB personeli görevde yükselme yönetmeliği değişiklikleri Türk Eğitim-Sen tarafından yargıya taşındı.

MEB personeli görevde yükselme yönetmeliği değişiklikleri yargıya taşındı

MEB personeli görevde yükselme yönetmeliği değişiklikleri yargıya taşındı

13.01.2018 tarih ve 30300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için Türk Eğitim-Sen yargıya başvurdu.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ YARGIYA TAŞINDI

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada MEB personeli görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik hükümlerinin yargıya taşındığı belirtildi. Sendika açıklamasında dava dilekçesini de paylaşırken ilgili yönetmelikte dava açılan maddeler de ayrıntılı olarak gerekçeleri ile birlikte açıklandı.

Yargıya taşınan maddeler;

1) 1.Maddesiyle, 12.10.2013 tarihli ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması hakkında Yönetmeliğin; 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (f) bendinde yer alan “ve sözlü” ibaresi ile  (j) bendine eklenen “ve sözlü sınavı” ibaresinin;

2) 5. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin 8. Maddesinde; “Merkez Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.” İbaresi ile Merkez Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dahil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.” İbaresine ve “Sınav kurullarında sınav yapılan kurumda en fazla üyeye sahip üç sendikadan birer temsilci bulunması” na yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin,

3) 6. Maddesiyle, Aynı Yönetmeliğin değiştirilen 9. Maddesinde yer alan; e) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek,

f) Sözlü sınav ve değerlendirme komisyonunun kimlerden, ne şekilde ve hangi merkezlerde oluşturulacağını belirlemek,

g) Sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Sözlü sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

h) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

ı) Sözlü sınava ilişkin itirazların sonuçlandırılmasını sağlamak.”  ibarelerinin;

4) 8. Maddesiyle değiştirilen, Aynı Yönetmeliğin “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu” başlıklı 14. Maddesi ile 9. Maddesiyle değiştirilen “Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun Görevleri” başlıklı 15. Maddesinin ,

5) 10. Maddesiyle değiştirilen, Aynı Yönetmeliğin “Sözlü Sınav” başlıklı 16. Maddesinin,

6) 11. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 18. Maddesinin 1.  ve 2. Fıkrasında yer alan “duyuruda belirtilen süre” ibarelerinin,

7) 12. Maddesiyle Aynı Yönetmeliğin 21. Maddesinde yer alan, “ve sözlü ” ibaresinin ve “boşalan kadrolara atama yapılmasına yer verilmemesine” ilişkin eksik düzenlemenin,

8) 14. Maddesiyle değiştirilen, Aynı Yönetmeliğin 23. Maddesinde, “ilçe milli eğitim müdürlüğüne atanacak olan şube müdürlerinin seçiminde somut kriterlere yer verilmemesine” ilişkin eksik düzenlemenin,

9) 18. Maddesiyle, değiştirilen Aynı Yönetmelik eki Ek-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formunun,           

yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

Türk Eğitim-Sen dava dilekçesi için TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

5 yorum

 1. kendi personelinin önünü kapatan bir kurum MEB.

  öğretmen kadrosunun da eklenmesi gerekiyor.

 2. önceki yönetmelikle yaşanan mağduriyetler giderilmeden yeni yönetmelik yayımlanmamalıydı.2013 aralıkta binbir emekle şübe müdürlüğü sınavını kazanlık ama mülakat sistemiyle haksızlık yapılarak,şübe müdürlüğüne başvuru hakkı verilmedi.Mağdur olduk.Şimdi yeni yönetmelikle aynı mağduriyetler yaşanacak.Mağduriyetler illahi mahkemelerle yoluyla giderilecek.

 3. Bu yönetmelik tamamen ayrımcılık ve hukuksuzluk içeriyor. MEB’deki tüm kadro pozisyonlarını içermesi gerekirdi. Yönetim HİZ.Grb.nda sadece Şube Md.ni almış diğer müdürlere yer verilmemiştir. Kamuoyunun özelliklede eğitim sendikalarının dikkatine!!!!!

 4. Yönetmeliğin 5.Md’den GİHS tesis Md,Basımevi Md. Neden çıkartılmıştır? Diğer yandan GİHS İşletme Md.,Devlet Kit. Döner Sermaye Md., Döner Sermaye Md.ve bunların Yardımcıları konumundaki yöneticiler MEB Personeli değilmi? Bu kadrolarda görev yapanlar için farklı bir düzenleme yapılması gerekir. İşletme yada iktisadi bir tesis olan Öğretmenevlerini bile okuş gibi görmek ve buralarda öğretmen görevlendirmek ne kadar yanlış, oysa ki okullarda çocuklarımız öğretmen eksikliğinden yeterince yetişmiyor. ÖRN. EML Öğretmeni bu kurumlarda görev alıyor ne alaka?
  Bu durumlara acilen el atılması temennisiyle…

 5. Umarım bu yönetmelik YD ile tekrardan gözden geçirilir.
  Bakanlık adam gibi liyakatlı, adil bir yönetmelik hazırlasın. Bu devirde nedir mülakat Allah aşkına. İnanın Devleti’in üst düzeyindekiler kendilerini (haşa) Allah’tan da adil ve üstün görüyorlar.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM

Nils ve Uçan Kaz