Memur Sendikaları Şehit Yakınları ve Gazilere Yardım Yapacak

6704 sayılı Torba Kanun ile sendikalar direkt olarak Şehit Yakınları ve Gazilere maddi yardımda, destekte bulunabilecek.

Memur Sendikaları Şehit Yakınları ve Gazilere Yardım Yapacak

Memur Sendikaları Şehit Yakınları ve Gazilere Yardım Yapacak

Bugün (26.04.2016) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6704 sayılı Torba Kanunda Memur Sendikaları ile ilgili bir düzenleme de yer almaktadır.

30 maddelik 6704 sayılı Torba Kanun’da sendikalar ile ilgili yer alan düzenlemeye göre;

Memur Sendikaları şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize maddi yardımda bulunabilecek.

Bazı sendikalar ile sendikaların şubeleri dönem dönem şehitlerimizin çocukları, şehitlerimizin yakınları için ve gazilerimiz için kermes, etkinlik düzenlemekte idi. Bu kanun ile sendikalar direkt olarak maddi yardımda, destekte bulunabilecek.

6704 sayılı Torba Kanun’dan Bazı Maddeler

MADDE 14- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ı) Gerektiğinde, nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak.”

 

MADDE 26- 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 28 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Kuruluşlar, yönetim kurulu kararıyla ve nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla;

a) Yurt içi ve yurt dışındaki doğal afet bölgelerine doğrudan veya yetkili makamlar aracılığıyla konut, eğitim ve sağlık tesisleri kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına,

b) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon halinde, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 64 üncü maddesi ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrasında sayılanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerine göre nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı bulunanlara,

ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.”

 

Sendikalardan Son Haberler
Sendikalardan Haberler

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
gazi şehit yardım

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM