Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yargıya taşındı

Eğitim-Sen Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğe dava açtı.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yargıya taşındı

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yargıya taşındı

Eğitim-Sen yargıya gitti. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada “Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmeliğe Dava Açtık” ifadelerine yer verildi.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde son değişiklikler 10.07.2019 tarihinde 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yapıldı. Eğitim-Sen açıklamasında yapılan bu değişikliklerin okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin çalışma koşullarını ağırlaştıracağı ve hak kayıplarına yol açacağı belirtildi.

EĞİTİM-SEN’DEN AÇIKLAMA

Sendika tarafından yapılan açıklama;

Yönetmeliğin;

 • “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının f bendini değiştiren düzenlemede yer alan “tam zamanlı” ibaresinin,
 • Aynı yönetmeliğin 4. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ellişer ve aralıksız” ibarelerinin,
 • Aynı yönetmeliğin 6. maddesiyle değişik 9. maddesinin başlığında ve içeriğinde psikolojik danışma hizmetlerine yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin,
 • Aynı yönetmeliğin 10. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Devam, devamsızlığın izlenmesi, izin verme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının b bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ders öğretmeni” ibaresinin,
 • Aynı yönetmeliğin 21. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesine eklenen 12. fıkranın,
 • Aynı yönetmeliğin 23. maddesiyle değişik “Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmesi” başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasının,
 • Aynı yönetmeliğin 29. maddesiyle değişik “Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 56. maddesinin 10. fıkrasını, aynı yönetmeliğin 31. maddesiyle 60. maddesini değiştiren düzenlemede yer alan “öğretmen” ibaresinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemli dava açtık.

Bu maddelere göre;

 • “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının f bendini değiştiren düzenlemede yer alan “tam zamanlı” ibaresi destek eğitiminin kapsamının daraltılmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 4. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. maddesinin 1. fıkrasının a bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ellişer ve aralıksız” ibareleri okul öncesi öğretmenlerinin insan haklarına aykırı teneffüs hakkı tanınmaksızın 6 saat aralıksız çalışmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 6. maddesiyle değişik 9. maddesinin başlığında ve içeriğinde psikolojik danışma hizmetlerine yer vermemek suretiyle eksik düzenleme rehber öğretmenlerin görev sınırlarını daralttığından ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinde eksiklik yaratmasına;
 • Aynı yönetmeliğin 10. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin “Devam, devamsızlığın izlenmesi, izin verme” başlıklı 18. maddesinin 3. fıkrasının b bendini değiştiren düzenlemede yer alan “ders öğretmeni” ibaresi öğretmenlere öğrencilerin devamsızlığıyla ilgili belirsizlik içerek tarzda görev verilmesine;
 • Aynı yönetmeliğin 21. maddesiyle değişik anılan yönetmeliğin ” Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. maddesine eklenen 12. fıkrası özel eğitim öğretmenlerinin nöbet görevlerini teneffüs ve yemek saatlerinde sınıflarına kayıtlı öğrencilerin gözetimine devam ederek yerine getirme yükümlülüğüne;
 • Aynı yönetmeliğin 23. maddesiyle değişik “Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmesi” başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrası resen belletici öğretmen görevlendirmesine;
 • Aynı yönetmeliğin 29. maddesiyle değişik “Yaptırım takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 56. maddesinin 10. fıkrası kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim-öğretim yılı içinde teşekkür ve takdir belgesi verilemeyeceği kuralını içererek mükerrer ceza almasına;
 • Aynı yönetmeliğin 31. maddesiyle 60. maddesini değiştiren düzenlemede yer alan “öğretmen” ibaresi öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna sevk edilen öğrencinin kurul başkanınca ifadesinin alınmasına rehber öğretmen dışındaki öğretmenlere görev verilmesine ilişkindir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YORUM