Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayininde yolluk ödenmesi kararı

Mahkeme ‘Sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmelidir’ dedi. Eğitim Bir-Sen konuyla ilgili açıklama yaparken mahkeme kararını da paylaştı.

Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayininde yolluk ödenmesi kararı

Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu tayininde yolluk ödenmesi kararı

Eğitim Bir-Sen tarafından yapılan açıklamada mahkemenin sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödenmesi yönünde karar verdiği belirtildi. Karar 2011 yılında görev yaparken eş durumundan tayini çıkan bir sözleşmeli öğretmen için verildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENE YOLLUK KARARI

Bir İlköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yaparken Şubat 2011 özür grubu atamasında eş durumundan Ankara’da bir okula atanan sözleşmeli öğretmen için mahkeme yolluk ödenmesi gerektiği yönünde karar verdi. Eğitim Bir-Sen tarafından üyesi olan sözleşmeli öğretmenin mahkeme kararı yayınlandı. Ankara 15. İdare Mahkemesi kararı içinde;

“… Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4. maddesinde yer alan ‘Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez’ ibaresi Danıştay İkinci Dairesi’nin 26.12.2013 tarih ve E:2009/140- K:2013/12270 sayılı kararıyla iptal edilmiştir… Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 5. maddesi ile söz konusu Esaslara Ek 3. madde eklenerek, sözleşmeli personelin belirli şartları taşıması koşuluyla naklen atanmasına yönelik düzenleme getirildiğine göre, görev yeri değişikliği nedeniyle kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanan külfetin kamu tarafından karşılanması amacıyla sözleşmeli personele harcırah ödenmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, anılan Esaslar ile günün gelişen koşullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleşmeli personele nakil olanağı tanınması nedeniyle, görev yeri değişen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karşılığı olarak yolluk ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır”

ifadelerine yer verilirken kararın Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nde görüşülerek oy birliğiyle kesinleştiği belirtildi.

Mahkeme kararı için TIKLAYINIZ

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM