Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi?

Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi? Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi? ediliyor. Sendikaların İnternet Sitelerinden, Bize Gönderdikleri Yazılardan, Basından, Sosyal Medyadan Tespit Ettiğimiz Öğretmenler İçin Faydalı Olduğuna İnandığımız Yazıları Sizlerle Paylaşıyoruz. Tarafız, Öğretmenler İçin Hak Savunan Sendikaların Haberlerinin Tarafındayız. Öğretmenler İçin Sendika Haberi:   SON YARGI KARARI VE İDDK KARARI GEREĞİ YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNİN İPTALİNİ İSTEDİK Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2014/1764 E., […]

Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi?

Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi?

Tüm Müdür Yardımcılıkları İptal Mi? ediliyor. Sendikaların İnternet Sitelerinden, Bize Gönderdikleri Yazılardan, Basından, Sosyal Medyadan Tespit Ettiğimiz Öğretmenler İçin Faydalı Olduğuna İnandığımız Yazıları Sizlerle Paylaşıyoruz. Tarafız, Öğretmenler İçin Hak Savunan Sendikaların Haberlerinin Tarafındayız.

Öğretmenler İçin

Sendika Haberi:

 

SON YARGI KARARI VE İDDK KARARI GEREĞİ YÖNETİCİ GÖREVLENDİRMELERİNİN İPTALİNİ İSTEDİK

Balıkesir İdare Mahkemesi’nin 2014/1764 E., 2015/1554 K. sayılı ve 25.11.2015 tarihli kararında; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/1151 E. sayılı kararıyla yapılan tüm müdür yardımcılığı atamalarının da dayanaksız hale geldiği ve davacının görev yaptığı kurumda usulüne uygun olarak atanıp görev yapan müdür yardımcısının varlığından söz edilemeyeceği belirtildikten sonra, davacının durumunun Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan “….bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder” hükmü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Yönetmeliğin 27/2. Maddesi uyarınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü emrine öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin “Yazılı sınav” başlıklı 14. Maddesi ile müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığına görevlendirmelerde yazılı sınav usulü getirilmiştir. Buna karşılık, yönetmeliğin yürütmesi durdurulan hükümlerinin yürürlükte olduğu tarihte eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri iptal edilmemiş olup, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olarak görevlendirilen yöneticiler halen görevlerine devam etmektedir.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/1151 E. sayılı kararına aykırı yapılan ve hukuki dayanağı kalmayan müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı atamalarının iptali gerektiği belirtilerek, yapılacak olan görevlendirmelerde bu kadroların da başvuruda bulunacak olan adaylara münhal gösterilerek, bu kadrolara başvuru hakkının verilmesi hususunda, talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için TIKLAYINIZ

 

 

Sendika Haberleri
Türk Eğitim-Sen Sendika Haberleri

Sosyal Medyada Paylaşın:

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

  • YORUM