Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Sistemleri Aday Performans Değerlendirme Modülü nasıl çalışır, ne işe yarar?

 MEBBİS'de bulunan modüllerden bir tanesi de Aday Performans Değerlendirme Modülü'dür. Bu modül aday öğretmenler ve aday öğretmenlere puan veren danışman öğretmen, okul/kurum müdürü ve maarif müfettişi(şube müdürü) için oluşturulmuştur.

 Aday Performans Değerlendirme Modülü MEBBİS kişisel veya kurum ekranında sol kısımda en üstte yer almaktadır. Kişisel MEBBİS girişi ile aday öğretmenler burada danışman öğretmeni, maarif müfettişini görebilir; 1. 2. ve 3. değerlendirme notları, süreleri, ne zaman AKS(Adaylık Kaldırma Sınavı)'na giriş için hak kazanacağı gibi bilgilere erişebilir. Danışman öğretmen ise kendisine tanımlanan aday öğretmene puan vermek için bu modülü kullanabilir.

Gözden kaçırmayın

MEBBİS'te İl İçi Yer Değiştirme Başvurusu Nasıl Yapılır? MEBBİS'te İl İçi Yer Değiştirme Başvurusu Nasıl Yapılır?

 Okul/kurum idarelerince MEBBİS Aday Performans Değerlendirme Modülü için aşağıdaki yerler açılır;

 
 Haberler Duyurular
Aday Tanımlama
Değerlendirici Tanımlama
Yetiştirme Süreci
Aday ve Değerlendirici Sayıları
Degerlendirme Form Sayıları

MEBBİS'e Giriş İçin Tıklayınız


İdare, bu sekmelerden okuldaki aday sayısı, danışmanlar, yetiştirilme sürecini izleyebilir; aday öğretmenlere danışman öğretmen görevlendirebilir, verilen puanları görebilir. Kısacası aday öğretmenlerin adaylık süreci ile ilgili her türlü izleme yapılabilir, sistemsel müdehalelerde bulunulabilir.