Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alan değişikliği duyurusu yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda kasım sonu-aralık başı gibi duyuru yapıldığı görülüyor. Özellikle önümüzdeki hafta içi MEB'den alan değişikliği duyurusu gelmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak duyuru ile alan değiştiren öğretmenlerin 2. dönemde yeni görevlerine başlamaları bekleniyor.

2020 YILI KILAVUZUNA GÖRE BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

Bakanlığımızda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla;

- Öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların,

- Öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenlerin,

- Görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan lisans düzeyinde yükseköğretim bitirenlerin,

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelgeye göre, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanacakları alanlara,

-Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programını başarıyla tamamlayanların ise özel eğitim alanına,

Alan değiştirmek üzere başvuruları alınacaktır.

Alan Değişikliği işlemleri aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde duyuruya ekli Ek-1 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde “Ön Başvuru” ve “Tercih ve Atama” olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.