İlçe milli eğitim müdürlüğü il dışı yer değiştirme işlemlerinde resmi vekalet belgesi olmasına rağmen 12 yıl önceki bir yazıyı göstererek öğretmenleri mağdur etti.

Gözden kaçırmayın

Öğretmenlerin Alan Değişikliği Duyurusu Neden Yapılmıyor? Öğretmenlerin Alan Değişikliği Duyurusu Neden Yapılmıyor?

17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Yer değiştirmelerde esas alınacak hususlar" başlıklı 55. maddesi 2. fıkrası şu şekildedir:

"(2) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır. Başvurular şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verilen kişilerce yapılabilir."

Memurlar.net'ta daha iyi ay önce yayımlanan haberde, yönetmeliğin bu hükmüne atıfta bulunularak, yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemlerin (ilişik kesme, göreve başlama gibi) vekalet verilen kişilerce yapılabilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ancak Van Çaldıran ilçe milli eğitim müdürlüğünün yönetmeliğine açık hükmüne rağmen 12 yıl önce verilen bir görüş yazısına istinaden vekaletleri kabul etmediği ve öğretmenleri mağdur ettiği belirtilmektedir.