Öğretmenlik Meslek Kanunu ile uzman ve başöğretmenlere verilecek zam nasıl olacak? MEB'de uzman öğretmenliğe ve başöğretmenliğe aday kaç öğretmen bulunuyor? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 20. Milli Eğitim Şurasında Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Akabinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Sekreteri Latif Selvi de bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, sözleşmeli öğretmenliği 3+1 şeklinde devam edeceğini ve kadrolu-sözleşmeli öğretmen arasındaki hakların eşitleneceğini açıkladı. Genel Sekreter Selvi ise uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

 Milli Eğitim Bakanı Özer, bugün yaptığı ikinci açıklamada Öğretmenlik Meslek Kanununun beğeni ile karşılandığını söyledi. Bakan Özer'in kamuoyu ile paylaşılmamış, taslak da olsa bir kanun metni ortada yok iken eğitim camiası tarafından nasıl beğeniyle karşılanabileceğini ve kısa bir zaman sonra TBMM gündemine getirileceği söylenen Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili bazı detayları ve çekinceleri sizlerle paylaşacağız.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Özer ve Genel Sekreter Selvi'nin açıklamalarından Öğretmenlik Meslek Kanunuyla ilgili olarak somut çıkarımlar şu şekildedir:

 1- 1. dereceden öğretmenin ek göstergesi 3600 olacaktır.

 2- 10 yılını tamamlamış öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına girmeye hak kazanacaktır.

 3- 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış öğretmenler başöğretmenlik sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Aynı Derecedeki Öğretmen, Polis, Bekçi ve Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu? Aynı Derecedeki Öğretmen, Polis, Bekçi ve Hemşire Maaşları Ne Kadar Oldu?

 4- Yüksek lisans(tezli-tezsiz) eğitimini tamamlamış öğretmenlerden 10 yılını tamamlayanlar sınavsız uzman öğretmen olacaktır.

 5- Doktora eğitimini tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmenlik yapmış öğretmenler sınavsız başöğretmen olacaktır.

 6- Uzman öğretmen olan öğretmenlerin maaşlarına bin lira ilave yapılacaktır.

 7- Başöğretmen olan öğretmenlerin maaşına bin liralık zam harici 2 bin lira ilave yapılacak, öğretmen ile başöğretmen arasındaki maaş farkı 3 bin lira olacaktır.

 8- MEB'de 10 yılını tamamlamış ve uzman öğretmen olmaya aday yaklaşık 600 bin öğretmen bulunmaktadır.

 9- Öğretmen iken uzman öğretmen, uzman öğretmen iken başöğretmen olanlara 1 derece ilerlemesi yapılacaktır.

 10- 2021 yılı verileriyle 3600 ek göstergeyle emekli öğretmenlerin emekli maaşı yaklaşık 900 lira, emekli ikramiyeleri yaklaşık 30 bin lira artacaktır.

 11- Aday sözleşmeli öğretmenlere yönelik Adaylık Kaldırma Sınavı(AKS) kaldırılacaktır.

 12- Öğretmenlerin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bir bağı kalmayacaktır.

 Ulusal ve yerel medya ile bazı televizyon kanalları ile gazetelerde yer alan diğer iddialar, yetkili kişiler tarafından desteklenmediği için yukarıya kesin ve somut olan maddeler yazılmıştır. Kanun metni olmadığı için diğer iddiaları ele alamıyoruz.

 Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006 yılında yaptığı ve daha sonra yapmadığı sınavla 83 bin 350 kişiye uzman öğretmen, 100 kişiye ise başöğretmen unvanı verilmiştir. 2021 verileriyle bu öğretmenlerden uzman öğretmen olanlar öğretmenlere göre yaklaşık 350 lira, başöğretmenler ise öğretmenlere göre yaklaşık 800 lira fazla maaş almaktadır. Bu öğretmenlerden ne kadarının emeklilik, ölüm, istifa, kurumlararası geçiş vb. nedenlerle MEB'den ayrıldığı bilinmemektedir. 

 Öğretmenler, Öğretmenlik Meslek Kanununda düzenlenecek olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için sınav yapılmasını doğru bulmamaktadır. En büyük tepki, bu noktada yoğunlaşmaktadır. Öte yandan yapılacak sınavın yazılı sınav dışında mülakatla devam edip etmeyeceği bilinmezken bu muğlak konu başlıca eleştirilenler arasında yer almaktadır.

 Aşağıdaki tabloda öğretmenlerin derecelerine göre ek göstergeleri yer almaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere 1. derecedeki öğretmenin ek göstergesinin 3000'den 3600'e çıkarılması planlanmaktadır. Diğer derecede olan öğretmenlerin ek göstergeleriyle ilgili(gösterge aylığı) bir düzenleme muhakkak olmalı, tablodaki verilerden sadece 1. derecedeki öğretmenlerin gösterge rakamlarının değiştirilmesiyle yetinilmemelidir.

DERECE KADEME GÖSTERGE
1 1/2/3/4 3000
2 1/2/3 2200
3 1/2/3 1600
4 1/2/3 1100
5 1/2/3 900
6 1/2/3 800
7 1/2/3 500
8 1/2/3 450
9 1/2/3 0

  Diğer merak edilen konulardan bir tanesi de uzman öğretmenlere yapılacak bin lira ve başöğretmenlere yapılacak 2 bin liralık iyileştirmenin nasıl yapılacağıdır. Bu iyileştirmelerin taban aylığa veya seyyanen yapılması gerekmektedir. Bir kaç yıl önce emeklilere verilen bayram ikramiyesi gibi sabit bir ödeme şeklinde olursa yıllar içinde zamlanmayacağı için eriyip gidecek bir ödemenin öğretmenlere faydası olmayacaktır.

  Öğretmenlik Meslek Kanunu yasalaşmadan emekli olmuş olan öğretmenlerin durumu da merak edilmektedir. Bu öğretmenlerin emekli maaşları da 3600 ek gösterge üzerinden hesaplanmalı, emekli ikramiyelerindeki hak kayıpları da yasal faizi ile birlikte telafi edilmelidir.

  Yine 2008 yılında çıkarılan 5510 Sayılı Kanunla 2008 yılından sonra göreve başlayan öğretmenlerin 3600 ek gösterge noktasındaki hak kayıpları yeni bir düzenlemeyle giderilmelidir. Bu hususta bir adım atılmazsa öğretmenlere verilecek 3600 ek göstergenin hatrı sayılır bir etkisi olmayacaktır.

  Yukarıda bahsettiğimiz konular dışında atama ve yer değiştirme, özlük hakları, mali haklar gibi bir çok konuda merak edilen Öğretmenlik Meslek Kanununun en azından taslak metni kamuoyu ve maarif ailesi ile paylaşılmalı, taslak metin kanunlaşmadan önce gerekli düzenlemeler yapılmalı, on yıllar boyunca öğretmenlerin hakkını, hukukunu koruyan bir kanun olarak yürürlükte kalmalı, sürekli kanun değişikliği gerektirecek durumlarla karşılaşılmaması için alelacele yasalaştırılmamalıdır. Öğretmenler başta olmak üzere eğitim camiasını  merkeze almayan bir kanun ölü doğmaya mahkumdur.