2022 Müdür-Müdür Yardımcılığı Sınavı (EKYS) Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

2022 Müdür-Müdür Yardımcılığı Sınavı (EKYS) Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM Tarafından Açıklanan Takvime Göre 2022 EKYS (Müdür-Müdür Yardımcılığı) Sınavı Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

ÖSYM tarafından 2022 sınav takvimi açıklandı. MEB'e bağlı eğitim kurumlarına yönetici olmak isteyen adayların gireceği sınav olan EKYS tarihi de açıklandı.

Bilindiği üzere MEB'de müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmanın yolu artık EKYS'den geçiyor. Yönetici adayları öncelikle EKYS'den 60 puan ve üzeri alması gerekiyor.

Daha sonra sözlü sınava giriliyor. Buradan da başarı ile ayrılan yönetici adaylarının diğer belgeleri ile beraber atamaya esas puanları hesaplanıyor ve okul/kurum bazlı tercihleri alınıyor.

Bu şekilde MEB'de okul yöneticisi olmak isteyen adaylar müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak atanabiliyorlar.

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 2022 EKYS için başvurular 3-10 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Sınav 20 Mart 2022 Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 8 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.   

MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde EKYS ile ilgili maddeler:

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür: %20.

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.

c) Değerler eğitimi: %10.

ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.

d) Eğitim bilimleri: %30.

e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

auzef-sinav-sonuclari-aci-439_2-41

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile yazılı sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan ilk defa yönetici görevlendirme kapsamında görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

Yazılı sınav

images (1)

MADDE 18 – (1) Yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5 inci, 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından yönetici olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca çoktan seçmeli yazılı sınav yapılır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

(2) Yazılı sınavın yaptırılması durumunda;

a) Yazılı sınavın yürütülmesine ilişkin işlemler ve itiraza ilişkin hususlar bu Yönetmelik hükümleri ve genel hükümler çerçevesinde hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.

b) Yazılı sınavı yapan kurumlar tarafından istenecek her türlü sınav ücreti ve sınava ilişkin diğer ödemeler hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. Görevlendirmede kullanılan yazılı sınav puanı bir defadan fazla kullanılamaz. Yazılı sınav puanını yükseltmek isteyenler yeniden yazılı sınava girebilir.

(4) Yazılı sınavların geçerlilik süresiyle sınırlı olmak ve daha önce görevlendirmede kullanılmaması kaydıyla en yüksek yazılı sınav puanı dikkate alınır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.