Özür Grubu Tayinleri Başlıyor: Yeniden Ya Da Naklen Atananlar Ne Zaman Göreve Başlar?

Özür Grubu Tayinleri Başlıyor: Yeniden Ya Da Naklen Atananlar Ne Zaman Göreve Başlar?

Devlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atananlar ile kurum içi ya da kurumlar arası naklen atanan memurların, atandıkları göreve belli bir süre içerisinde başlamaları gerekmektedir.

İlk defa veya yeniden memuriyete başlamak üzere atama yapılan göreve veya memuriyette naklen atama yapılan göreve hangi sürelerde başlanacağı, atamanın şekline ve bulunulan yere göre farklılık gösterebilmektedir.


 
İlk defa veya yeniden atananların göreve başlaması

Devlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atananlar;

**Bulundukları yer ile atandıkları görev yerinin “aynı yer” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün mesai saatleri içinde göreve başlamaları gerekir.

**Bulundukları yer ile atandıkları görev yerinin “ayrı (başka) yerler” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde göreve başlamaları gerekir.

İlk defa veya yeniden memuriyete atananlar, belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepleri olmaksızın yukarıda belirtilen süreler içinde göreve başlamadıklarında atamaları iptal edilir.

Ayrıca, ilk defa veya yeniden atandığı memuriyet görevine belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebeplerle süresi içinde başlayamayanların göreve başlayamama halinin 2 ayı aşması durumunda atamaları iptal edilir.

Öte yandan, KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirmeler bir atama işlemi olmadığından, merkezi yerleştirme yapılan kurumlarca ilgililer hakkında atama işlemi yapılmadıkça yukarıda belirtilen göreve başlama süreleri işlemez.

Naklen atananların göreve başlaması

Memurlar, aynı kurumdaki başka bir göreve ya da başka kurumlara ait görevlere atandıklarında;

**Bulundukları yer ile atandıkları görev yerinin “aynı yer” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen gün mesai saatleri içinde göreve başlamaları gerekir.

**Bulundukları yer ile atandıkları görev yerinin “ayrı (başka) yerler” olması halinde, atama emrinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü mesai saatleri içinde göreve başlamaları gerekir.

**Memurun naklen atandığı yeni görevine başlaması zorunlu olan süreler; yasal izin kullanırken veya geçici görevde iken atananlar için izin veya geçici görevin bitiminde,  hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin bitiminde, eski görevlerine devam etmeleri kurumlarınca yazılı olarak bildirilenler için yerlerine atanan memurların gelmesiyle veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliğ edilmesiyle başlar.

Naklen atanan ve süresi içinde görevine başlamayan memura, göreve başlaması için aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Bu süre de bitmesine rağmen, kabul edilebilir mazereti olmaksızın yeni görevine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş (istifa etmiş) sayılır.

Göreve başlanacak yerin “aynı yer” ve “başka yer” olması

Atama yapılan yerin “aynı yer” veya “başka yer” olma durumuna göre, göreve başlamak için tanınan süre de değişmektedir.

“Aynı yer” ve “başka yer” kavramlarından ne anlaşılması gerekeceği konusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda herhangi bir hüküm yer almazken, 6245 sayılı Harcırah Kanunu “aynı yer” kavramını “memuriyet mahalli” olarak tarif etmiş ve bunun dışındaki yerleri ise “başka yer” olarak tanımlanmıştır.

Harcırah Kanunu hükümlerine göre;

**Aynı yer (memuriyet mahalli): Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.

**Başka yer: Yukarıda yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri ifade eder.

Haber Kaynağı: www.memurunyeri.com

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.