Öğretmenin idari izinli geçirdiği süreler ile seminer süreleri, doğum sonrası analık izin süresine eklenir mi?

Öğretmenin idari izinli geçirdiği süreler ile seminer süreleri, doğum sonrası analık izin süresine eklenir mi?

Öğretmenin doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir raporu aldığından bahisle bu rapor sürelerinden Covid-19 salgını nedeniyle okulların tatil edildiği sürelere denk gelen kısımlarının doğum sonrası analık izni süresine eklenip eklenemeyeceği hususunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.08.2020 tarih ve 10698253 sayılı görüş yazısı.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında; " Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir..." hükümleri yer almaktadır.

13.04.2016 tarihli ve 29683 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Doğum sebebiyle verilecek izinler" başlıklı I. Kısmının "Analık izni" başlıklı (A) bölümünde anılan maddenin uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan, 29.05.2020 tarihli ve 31139 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu ve 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; "COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13.03.2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22.03.2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu 2020/4 sayılı Genelge 01.06.2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine döneceklerdir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır." ifadesine yer verilmiştir.

Ayrıca, bakanlık yazılarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında eğitim kurumlarının tatil süreleri, ders yılının bitim tarihi olan 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı ve bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin idari izinli sayılacakları, 19 Haziran 2020 tarihinden sonra 2020/8 sayılı Genelge kapsamında değerlendirilecekleri belirtilmiştir.

Öğretmenin, 01.06.2020 tarihinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir raporu aldığı, 19.06.2020 tarihine kadar idari izinli sayıldığı, 22-30 Haziran tarihlerin arasında 2020 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı kapsamında seminer çalışmasına katıldığı 01.07.2020 tarihine ise yaz tatiline ayrıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, 01.06.2020 tarihinde doğum öncesi üç haftaya kadar çalışabilir raporu alan ilgilinin 01.06.2020 - 19.06.2020 tarihleri arası idari izinli sayıldığı süreler ile 19.06.2020 tarihinden sonra 30 Haziran 2020 tarihine kadar fiilen çalıştığı (2020 Haziran dönemi Mesleki Çalışma Programı) seminer sürelerinin doğum sonrası analık izin süresine eklenmesi gerekmektedir.

Ancak, öğretmenlerin yaz tatili başlangıcı olan 01.07.2020 tarihi ile ilgilinin doğumdan önceki üç haftaya kadar almış olduğu çalışabilir raporunun bitişi olan 02.07.2020 tarihi arasında geçen sürenin ise doğum sonrası analık izin süresine eklenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Ahmet Kandemir

Haber Kaynağı: www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.