Öğretmenler, 2 Gün Ücretsiz Seminer Yapacak, Ek Ders Ücreti Ödenmeyecek

Öğretmenler, 2 Gün Ücretsiz Seminer Yapacak, Ek Ders Ücreti Ödenmeyecek

Seminer çalışmalarında 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti ödenmeyecek

Bakanlığımıza Bağlı Eğitim Kuramlarında 22-30 Haziran 2020 Tarihleri Arasında Yapılan Meslekle İlgili Çalışmalara Bağlı Olarak Öğretmenlere Ödenecek Ek Ders Ücreti Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 87'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Ortaöğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenler; eylül ayının ilk iş gününden derslerin başlangıç tarihine, derslerin kesimi tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe kadar geçen süreler ile kasım ve nisan aylarında yapılacak ara tatillerde, Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde kendi okullarında mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma programı, okul müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur hükmüne yer verilmiştir.

Bu bağlamda Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 18.06.2020 tarihli ve 8034230 sayılı yazısında; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Haziran 2020 dönemi meslekle ilgili çalışmalarının 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında uzaktan eğitim faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; "Öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde bir öğretim yılında dört haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödenir. " hükmü yer almaktadır.

Geçmiş yıllarda yapılan meslekle ilgili çalışmalara bakıldığında; bu dönemde olduğu gibi bazı dönemlerde de meslekle ilgili çalışma günleri, ek ders ücreti ödenmesi öngörülen sürelerden farklı olabilmiştir. Nitekim Haziran 2012 döneminde iki hafta ek ders ücreti ödenmesi öngörülen meslekle ilgili çalışma, 11-29 Haziran 2012 tarihleri arasında üç hafta yapılmıştır. Bu tarihlerde meslekle ilgili çalışma yapan öğretmenlerin iki hafta çalışma günü karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılmaları hususunda valiliklere genel bir açıklama yapılmıştır. Bu işlemin iptali talebiyle Bakanlığımız aleyhine açılan dava hakkında Danıştay Onikinci Daire tarafından verilen 09.04.2019 tarihli ve Esas No: 2018, Karar No: 2019/2585 sayılı kararda "davanın reddine" hükmedilmiştir.


Bu çerçevede öğretmenlerin, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda birer hafta, ara tatillerde de birer hafta olmak üzere toplam dört hafta süreyle fiilen yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerektiği dikkate alındığında, 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında fiilen yaptıkları meslekle ilgili çalışmalarına bağlı olarak 22-26 Haziran tarihleri arasında ek ders ücretinden yararlandırılmaları; 29-30 Haziran günleri için ek ders ücreti tahakkuku yapılmaması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gerçekleştirme görevlileri ile harcama yetkililerine çıkarılabilecek kamu zararının oluşturacağı mağduriyetlerin de önlenmesi için yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde işlem yapılmasının sağlanması bakımından, bu açıklamanın ilinize bağlı ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerine ivedi olarak ulaştırılması rica olunur.

Personel Genel Müdürlüğü

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.