Devlet memuru şirket açabilir mi, anonim veya limited şirket ortağı durumu

Devlet memuru şirket açabilir mi, anonim veya limited şirket ortağı durumu

Kamuda çalışan memurlar, öğretmenler ticari faaliyette bulunamazlar. Bu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında

Devlet memuru şirket açabilir mi, anonim veya limited şirket ortağı durumu


Devlet memuru şirket ortağı olabilir mi 2017 yılında en çok sorulan sorulardan oldu. 2018 yılında da benzer sorulara şirket kurmak, şirketlere ortak olmak isteyen memurlar tarafından cevap arayacağı aşikardır. Bu konuda kamu kurumlarında çalışan devlet memurları için bazı istisnai durumlar olsa da memur, öğretmen vs 657'ye tabii olanlar ticari amaçlı hiçbir oluşumun içerisinde bulunamaz diyebiliriz.DEVLET MEMURUNUN ŞİRKET ORTAKLIĞI


Devlet memuru iş yeri açamaz, ticari olarak iş yeri faaliyete geçiremez. Bu husus yasaklanmıştır. Memurlar Türk Ticaret Kanunu kapsamında "Tacir" veya "Esnaf" sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamazlar. Bu kısaca ticari faaliyet demektir. Ancak burada bir istisnai durum vardır. 657'ye tabii memurlar görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen şirketlerde görev alabilirler. ogretmenlericin.com olarak buna kurum görevlendirmesi diyebiliriz. Burada herhangi bir ticari kazanç, ticari amaç güdülmemektedir.DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ YAZISI


Devlet memurları hangi şirketlere ortak olabilir? Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısı bulunmaktadır. İlgili görüş yazısında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri birlikte değerlendirilmektedir. 657 sayılı DMK'de Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı kısmında Madde 28'de yer alan hükümler;
657 DMK Madde 28

Devlet Personel Başkanlığı tarafından görüş yazısında yukarıdaki hükümler belirtilmiştir. Ancak görüş yazısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yer alan hükümlerde değerlendirmeye alınmıştır. Bu hükümler çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrası;
II - Tüzel kişiler


MADDE 16- (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılırlar.6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesi;
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrası;
"Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir."

Bu hükümler kapsamında anonim ve limited şirket tüzel kişi tacir sayılmakla birlikte sermaye hissedarları bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmamaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 365 inci maddesinin anonim şirketleri ile ilgili olduğu belirtilmiş. Anonim şirketi için ise;


6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 365 inci maddesi;
"Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır."

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 367 inci maddesi;

"Yönetim kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler..."Limited şirketi olarak ise aynı kanundan aşağıdaki hükümler görüş yazısına eklenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 623 üncü maddesinin birinci fıkrası;

"Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir."Memur limited şirket ortağı, öğretmen, 657 tabii kişiler için devlet memuru şirket ortağı olabilir mi sorusunun cevabı ise Devlet Personel Başkanlığı tarafından aşağıdaki gibi yanıtlanmıştır;
Hükümler çerçevesinde, anonim şirketin esas sözleşmesinde veya limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı değerlendirilmektedir.Memurların şirket açması, şirkete ortaklık durumu konusunda öğretmenler için haber sitesi olarak bir özetleme yaparsak;

  • 657 sayılı DMK'ye tabii memurlar anonim şirket ortağı olabilirler. Ancak memurlar anonim şirketlerinin yönetim ve denetiminde görev alamazlar. Ayrıca anonim şirketlerinde şirketin personeli sayılacak bir konumda bulunamazlar, görev yapamazlar ve anonim şirketinin kanuni temsilcisi olamazlar.

  • Anonim şirketinde olduğu gibi memurlar, limited şirket ortağı da olabilirler. Burada önemli husus ise limited şirketinde ana sözleşmesinde memur şirketi idare ve temsil edecek olanların arasında yer alamaz. Anonim şirketinde geçerli kısıtlayıcı durumda olduğu gibi memurlar ortağı oldukları limited şirketinin yönetim ve denetimde de görev alamazlar. Ayrıca limited şirketinin kanuni temsilcisi olamaz, personeli sayılacak bir görev de bulunamazlar.


Devlet memurlarının şirket açması, şirkete ortak olması hususunda görüş yazısı TIKLAYINIZ

TİCARİ FAALİYETTE BULUNAN MEMURUN CEZASI


Yazımızın yukarıdaki kısmında memurun şirket ortağı hususunu ele aldık. Peki devlet memuru, öğretmenler ticari faaliyette bulunursa ne ceza alırlar? Bu husus 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller başlıklı kısmında belirtilmiştir.


Ticaret yapan memurun alacağı ceza kademe ilerlemesinin durdurulması cezası olarak karşılık bulmaktadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller kapsamında "h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak" hükmü çerçevesinde ticaret yapan 657'ye tabii memura kademe durdurma cezası verilir. Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulması anlamına gelen bu ceza soruşturma sonucu kesinlik kazanmaktadır.


Yazıyı hazırlayan: Arif Muzaffer KUL

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.