İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından İYEP hakkında detaylı bir açıklama yapıldı. İlkokullarda Yetiştirme Programına açıklık getirildi.

İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.10.2018 tarihli 20200080 sayılı "İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar" konulu resmi yazı tüm illere gönderildi. MEB'in İYEP resmi yazısında tereddüt edilen hususlara açıklandı. Eğitim kurumlarında İYEP uygulanmasında öğretmenler ve idareciler için detaylı açıklamalara yer verildi.

İYEP UYGULAMA KILAVUZU VE YÖNERGE


MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün İYEP yazısında ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden ve eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri ile doğal sayılar ve doğal sayılarla dört işlem kazanımlarını yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) hazırlandığı hatırlatıldı.  "2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.02.2018 tarih ve 2303283 sayılı yazı ile belirlenen illerde pilot uygulama gerçekleştirilmiş; pilotlama safhasında İYEP materyallerinin kullanılması Bakanlık Makamının 10.01.2018 tarih ve 711289 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür." açıklamasına yer verilirken  İlkokullarda Yetiştirme Programı’nın 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle “İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi”ne uygun olarak yurt genelinde uygulanacağı belirtilmiş, bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 17158601 sayılı yazısı ile illere bildirildiği ifade edildi. Söz konusu İYEP programının tüm illerde Ek-1’de yer verilen “İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar”, http://tegm.meb.gov.tr/ adresinde yer alan “İYEP Uygulama Kılavuzu” ve “İlkokullarda Yetiştirme Programı Yönergesi” doğrultusunda uygulanacağı MEB tarafından belirtildi.

İYEP ÖĞRENCİ BELİRLEME ARACI (ÖBA)


İYEP ÖBA ne zaman uygulanacak? Bakanlık yazısında ÖBA ile ilgili de açıklama yaptı. MEB ÖBA ile ilgili "Uygulama kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüklerince bildirilen adreslere, Bakanlığımızca 3 ve 4. sınıf öğrenci sayısı kadar İYEP Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile bu sınıfları okutan sınıf öğretmenleri sayısı kadar Öğretmen Yönergeleri Formu 30 Ekim 2018 tarihi itibariyle ulaştırılacak olup, programa dâhil olacak öğrenciler söz konusu belirleme araçları kullanılarak tespit edilecektir. Akabinde İYEP kapsamına alınan öğrenci sayısı kadar illere gönderilecek olan İYEP Türkçe / Matematik Öğrenci Etkinlik Kitaplarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince okullara ulaştırılması sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

MEB İYEP resmi yazı;

İlkokullarda Yetiştirme Programı açıklama İYEP resmi açıklama

.

İYEP MEB açıklama İYEP resmi yazı

İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İlkokullarda Yetiştirme Programının (İYEP) uygulanmasına ilişkin açıklamalar;

 • İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesinde e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminden alınan 3. ve 4. sınıf öğrenci sayısı kadar İYEP Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) ile bu sınıfları okutan sınıf öğretmenleri sayısı kadar il millî eğitim müdürlüklerine ulaştırılacak olan Öğretmen Yönergeleri Formunun kullanılması,

 • İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Öğrenci Belirleme Aracı ve Öğretmen Yönergeleri Formunun ilkokullara dağıtımının gerçekleştirilmesi ve uygulama hakkında gerektiğinde okullara bilgi verilmesi,

 • İYEP Öğrenci Belirleme Araçlarının 31 Ekim-1 Kasım 2018 tarihlerinde okullar tarafından belirlenen saatte, 3 ve 4. sınıfların kendi sınıf öğretmenleri tarafından, okulun tüm şubelerinde, eş zamanlı olarak Öğretmen Yönergeleri Formu kullanılarak uygulanması. Uygulamada aynı Formda bulunan “Açıklamalar” kısmından yararlanılması,

 • Özel eğitim tanısı olan öğrencilere, herhangi bir ayrışma hissi ortaya çıkmaması için Öğrenci Belirleme Aracı verilmesi, fakat bu öğrencilerin değerlendirme dışında tutulması,

 • Uygulama esnasında gizliliğinin sağlanması, okullara ulaştırılan ÖBA’nın kopya, resim ya da görüntüsünün alınmaması, sorumlu kurumlar dışına çıkartılmaması, yetkilendirilmemiş kişilerle paylaşılmaması,

 • İl Mebbis yöneticilerinin, Milli Eğitim Müdürlüklerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü kullanmaları için yetkilendirme yapması,

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin tüm resmi ilkokullarda ve talep etmiş olmaları halinde İYEP’i uygulayacak olan özel öğretim kurumlarında görev yapan 3. ve 4. sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ile okul müdürlerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan İYEP Modülü’nü kullanacakları şekilde yetkilendirme yapması,

 • Yetkilendirme sonrasında sınıf öğretmenlerine okul idaresi tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde TC kısıtlamasının yapılmış olduğunun kontrol edilmesi,

 • Uygulama sonrasında 3. ve 4. sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinin, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde yer alan İYEP Modülüne sınıf, öğrenci ve ilgili dersi seçerek her öğrencinin ÖBA’ya verdiği cevapları 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde sisteme girmeleri,

 • İYEP’e dahil olacak öğrencilerin İYEP Okul Komisyonu tarafından 5 Kasım 2018 tarihine kadar karara bağlanması (İYEP Türkçe ve Matematik Öğrenci Kitaplarının 5 Kasım 2018 mesai bitiminde sistemden alınacak öğrenci sayılarına göre illere gönderileceği üzere veri giriş işlemlerinin takvime uygun bir şekilde tamamlanmaması, yetersiz sayıda kitap dağıtımına yol açacağından veri girişlerinin bu tarihe kadar mutlaka gerçekleştirilmesi),

 • Uygulama sonunda kullanılan ya da kullanılmayan tüm ÖBA ve “Öğretmen Yönergeleri Formu” okul idaresince bir yıl saklanması,

 • Öğrenci Belirleme Araçlarının uygulanmasında öğrenciler üzerinde sınav algısı oluşturacak açıklama veya davranışlardan kaçınılması,

 • İYEP kapsamında yapılacak tüm uygulamalarda http://tegm.meb.gov.tr/ adresinde yer verilen İYEP Yönergesi, İlkokullarda Yetiştirme Programı, İYEP Uygulama Kılavuzu, İYEP Türkçe Öğretmen Etkinlik Kılavuz Kitabı, İYEP Matematik Öğretmen Etkinlik Kılavuz Kitabı, İYEP Türkçe Öğrenci Etkinlik Kitabı, İYEP Matematik Öğrenci Etkinlik Kitabı, İYEP (Türkçe Matematik) Ek Çalışma Sayfaları, İYEP Psikososyal Destek Rehberinde faydalanılması.


MEB İYEP çalışma takvimi de yayınladı. İlkokullarda Yetiştirme Programının Uygulanmasına İlişkin Revize Edilmiş Çalışma Takvimi;

 • Okul komisyonunun oluşturulması Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur (3-14.09.2018)

 • İYEP İl ve ilçe komisyonun oluşturulması Eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur (24-28.09.2018)

 • İl/İlçe MEM’ler tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne yetkilendirmelerin yapılması 30 Ekim 2018

 • ÖBA’nın uygulanması 31 Ekim - 1 Kasım 2018

 • ÖBA uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işlenmesi 1- 2 Kasım 2018

 • ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu İYEP Okul Komisyonunca karara bağlanması 2-5 Kasım 2018

 • İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması 6-7 Kasım 2018

 • Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülünde tanımlanması 6-8 Kasım 2018

 • Okul komisyonunca çalışma çizelgesinin hazırlanması 7-8 Kasım 2018

 • Programın başlaması 12 Kasım 2018

 • Komisyonların toplanması İkinci dönem başında (4-8.02.2019)

 • ÖDA’nın uygulanması En geç nisan ayının son haftasına kadar (29.04.2019)

 • Komisyonların toplanması Program bitimini takip eden ilk hafta (06- 10.05.2019)

 • Okul komisyonunun değerlendirme raporu düzenlemesi üst makama sunması. Programın bitimini takip eden 2 hafta içerisinde (06.05.2019-17.05.2019)

 • İl ilçe komisyon raporlarının oluşturması ve üst makama iletilmesi Haziran ayının son haftasına kadar (28.06.2019’a kadar


İYEP 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi İYEP çalışma takvimi

İYEP takvimine göre 31 Ekim - 1 Kasım 2018 tarihleri arasında ÖBA’nın uygulanması gerçekleştirilecek. ÖBA uygulanan öğrencilerin cevaplarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işlenmesi 1- 2 Kasım 2018 tarihlerinde, ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu İYEP Okul Komisyonunca karara bağlanması 2-5 Kasım 2018 tarihleri arasında, İYEP öğrenci gruplarının oluşturulması 6-7 Kasım 2018 tarihlerinde, Programda görev alacak öğretmenlerin görevlendirilmesi ve e-Okul yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülünde tanımlanması 6-8 Kasım 2018 tarihlerinde yapılacak İYEP programı 12 Kasım 2018 tarihinde başlayacak.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum