Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nelerdir?

Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nelerdir?

Kınama cezası gerektiren fiil ve davranışlar, verilen kınama cezasına yapılacak olan itiraz, kınama cezasının öğretmen/memur sicil dosyasından kaldırılması silinmesi işlemi için yapılması gerekenler, 657 sayılı DMK kapsamında disiplin cezaları tablosu içerisinde yer alan kınama cezasının ayrıntılarını ele alacağız.

Kınama cezası nedir, Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii tüm kamu personelinin genel disiplin cezaları 657 sayılı DMK içerisinde Disiplin amiri ve disiplin cezaları başlığı altında yer almıştır. Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller içerisinde devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller açık bir şekilde belirtilmiştir.KINAMA CEZASI NEDİR?


MEB personelleri arasında öğretmenlere verilen en çok ceza türlerinden birisi de kınama cezası olarak dikkat çekmektedir. Memurlara verilecek olan disiplin cezaları arasında kınama cezası uyarıdan sonraki aşama ceza türüdür. En hafifi uyarı cezası olup uyarı cezasının bir üst cezası da kınama cezasıdır.


Disiplin cezası türlerini hafiften ağıra doğru sıralarsak;

 • Uyarma

 • Kınama

 • Aylıktan Kesme

 • Kademe İlerlemesinin Durdurulması

 • Devlet Memurluğundan Çıkarma


657 sayılı DMK disiplin cezaları tablosu içerisinde kınama ikinci sıradadır. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller içerisinde yer alan hükümlere bakmadan önce belirtelim. Memurlar, öğretmenler tarafından alınan aylıktan kesme cezası sonrasında genellikle disiplin amiri tarafından cezanın bir altı verilmektedir. Aylıktan kesme cezası alan bir kamu personeline bir alt ceza türü verildiğinde kamu personeli kınama cezası almış oluyor.KINAMA CEZASI GEREKTİREN FİİL VE HALLER


Kınama nedir?  Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi işlemine kınama veya kınama cezası denir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde aşağıdaki maddelere göre belirlenmiştir;
 • Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak,

 • Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,

 • Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,

 • Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

 • Devlete ait resmi araç,gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,

 • Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,

 • İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,

 • İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,

 • Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,

 • Verilen emirlere itiraz etmek,

 • Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,

 • Kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak,

 • Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek.


Disiplin soruşturması sonrasında yukarıdaki fiil ve haller sergilediğine kanaat getirilen memura kınama cezası verilir. Disiplin amiri tarafından (Örneğin ilçe milli eğitim müdürü) bu cezanın bir altı veya bir üstü verilebilir. Kınama cezasının bir altı uyarma cezası bir üstü de aylıktan kesme cezasıdır. Aylıktan kesme cezası alan bir memura bir alt ceza verildiğinde ise kınama cezası bir üstü verildiğinde ise kademe durdurma cezası verilmektedir. Memur disiplin soruşturması aşamaları kanun ve yönetmelik kapsamında yapılmalıdır. Hukuka uygun olmayan disiplin soruşturmaları veya disiplin soruşturması yapılmadan verilen disiplin cezaları yargıdan dönmektedir.KINAMA CEZASININ SİCİLE İŞLENMESİ VE İTİRAZI


Kınama Cezasının Sicilden Silinmesi

Kınama cezası alan memurun en çok merak ettiği soru kınama cezası sicile işler mi sorusudur. Evet kınama cezası memurun öğretmenin siciline işler ve özlük dosyasına konulur. Kınama cezasına itiraz ve kınama cezasının kesinleşmesinden sonra ceza kişinin özlük dosyasına konulur. 657 sayılı DMK içerisinde Disiplin cezalarının bir süre sonra özlük dosyasından silinmesi başlıklı kısımda kınama cezasının sicilden kaç yıl sonra silineceği belirtilmiştir.Madde-133

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.Kınama cezası alan memurun özlük dosyasında ceza 5 yıl kalır. Süre bitiminde kınama cezasını almış öğretmen okuluna/kurumuna başvurarak aldığı kınama cezasının özlük dosyasından silinmesini talep etmelidir. Memurun, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilelerek bu karar özlük dosyasına işlenir.


Kınama Cezasına İtiraz

Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna itirazda bulunulabilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.


DİĞER HUSUSLAR

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar ancak uyarma ve kınama cezası alanlar için bu durum bulunmamaktadır.


Arif Muzaffer KUL


Kademe ilerleme cezası nedir?

[haber id="19305"]

Aylıktan kesme cezası nedir, hangi durumlarda maaş kesim cezası verilir?

[haber id="15634"]
[haber id="29626"]

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum