MEB Disiplin İş ve İşlemleri için 2019/12 Nolu Genelgeyi yayınladı

MEB Disiplin İş ve İşlemleri için 2019/12 Nolu Genelgeyi yayınladı

MEB Disiplin İş ve İşlemleri için 2019/12 Nolu Genelgeyi yayınladı


MEB Disiplin İş ve İşlemleri için 2019/12 Nolu Genelgeyi yayınladı

25/07/2019 tarihli ve 14034673 sayılı 2019/12 Nolu Genelge Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Bakanlık yayınladığı genelge ile birlikte MEB Personelleri için disiplin iş ve işlemleri hususlarına açıklık getirdi.


MEB'DEN GENELGE


Bakanlık genelgesinde yapılan açıklamada "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmediği, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmadığı, yasakladığı işleri yaptığı iddia edilen Bakanlığımız personeli hakkında yürütülen soruşturma sürecinde ve devamında, ayrıca Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilen dosyalara dair işlemlerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar" belirtildiği ifade edildi.


Disiplin İş ve İşlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar;  • Soruşturmaya konu olan iddia ile ilgili olarak; yeteri kadar bilgi, belge ve ifadeye yer verilmesi ve bunların yeterince değerlendirilmesi, doğruluk kazanan fiilin ve işleniş tarihinin net olarak belirlenmesi ve tekliflerin fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte olan mevzuata göre getirilmesi,

  • Ceza verme yetkisinin zamanaşımına uğratılmaması ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127'nci maddesinde zamanaşımı, aynı kanunun 131’inci maddesinde ise cezai kovuşturma ile disiplin kovuşturmasının bir arada yürütüldüğü hallare ilişkin hususlar belirlenmiş olup; bu doğrultuda adli işlem sonucunu beklemek suretiyle ya da başka gerekçelerle soruşturmanın geciktirilerek zamanaşımına uğratılmaması,

  • Memuriyetten çekilmiş sayılma ile ilgili olarak; izinsiz, özürsüz ve kesintisiz 10 gün ve daha fazla süre göreve gelmeyenler hakkında disiplin/kurum amirlerince herhangi bir duraksamaya mahal vermeden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 94'üncü maddesine göre gerekli işlemin yapılması; özürsüz olarak bir yılda toplam yirmi gün göreve gelmeyenler hakkında ise aynı Kanunun 125/E-d maddesi gereği devlet memurluğundan çıkarma teklifi getirilmesi,

  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasında tekerrür hükmünün uygulanması ile ilgili olarak; disiplin kurulunda değerlendirilen ve tekerrürü oluşturan fiilin doğruluk kazandığı durumlarda, ilgilinin "Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile cezalandırılması teklifinin kabulüne dair karar verilerek ilgiliye tebliğ edilmesi Yüksek Disiplin Kurulunca tekerrür hükmünün uygulanma imkanını ortadan kaldıracağından; cezaya ilişkin tebligat yapılmadan dosyanın değerlendirilmek üzere Yüksek Disiplin Kuruluna gönderilme kararı alınması, alt cezalarda da aynı ilkeyle hareket edilmesi,

  • Disiplin kurulu karar tutanaklarına ilişkin olarak; tutanakların işlenen fiil kısmına soruşturma konusu iddialar veya ilgili kanun maddesi hükümleri yerine rapora göre doğruluk kazanan fiil veya fiillerin yazılması,


İlgili genelge;


Sayfa 1;


MEB 2019/12 nolu genelge 2019/12 nolu genelge

Sayfa 2;


Disiplin iş ve işlemleri için 2019/12 nolu genelge yayınlandı 2019/12 nolu genelge

Genelgede yer alan diğer maddeler;  • Disiplin kurullarınca disiplin cezası teklifinin "reddine" veya uygulanan disiplin cezalarına yapılan itirazın "kabulüne" dair kararlara yönelik olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126'ncı veya 135'inci maddeleri gereğince yürütülecek işlemlerde Kurul kararında yazan gerekçelerin gözönünde bulundurulması,

  • İdare mahkemelerince disiplin cezalarının usul yönünden iptaline dair verilen kararlara yönelik olarak; kararın kuruma tebliğ tarihinden itibaren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 28'inci maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126'ncı maddesi gereğince kararların gerekçeleri göz önünde bulundurularak yeni bir işlem tesis edilmesi,

  • Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmalarda getirilen tekliflerin uygulama durumunun ve/veya uygulanmaması halinde gerekçelerinin Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilmesi,

  • İnceleme, soruşturma ve ön inceleme faaliyetlerine ilişkin verilerin tam ve zamanında e-soruşturma modülüne işlenmesi,


Disiplin iş ve işlemlerinde yukarıda belirtilen konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.

[haber id="19305"]
[haber id="28319"]
[haber id="15634"]
[haber id="29626"]

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.