MEB yönetici atama görevlendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler

MEB yönetici atama görevlendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


MEB yönetici atama görevlendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler

Milli Eğitim Bakanlığında yönetici atama ile ilgili yönetmelikte çok önemli değişiklikler yapıldı. Bunların en önemlisi yazılı ve sözlü sınav ağırlıklarının değiştirilmesi oldu. 12 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete'de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

YÖNETMELİKTE YAZILI SINAV AĞIRLIĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikte yer alan "Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%60’ı” ibareleri “%80’i” olarak, “%40’ı” ibareleri ise “%20’si” olarak değiştirilmiştir." maddesinin anlamı nedir? Hemen bakalım;

MÜDÜR ATAMALARI

21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde müdür atamaları;

"Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir"

MÜDÜR YARDIMCISI ATAMALARI

Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme işleminde ise müdür görevlendirmelerinde olduğu gibi yazılı sınavın %60'ı sözlü sınavın %40'ı alınıyordu. İlgili hüküm;

"Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %60’ı ile sözlü sınav puanının %40’ı dikkate alınarak belirlenir."

12.01.2019 tarihli 30653 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle birlikte müdür ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinde yazılı sınav ağırlığı %80, sözlü sınav ağırlığı ise %20 olarak değiştirildi.

SÖZLÜ SINAVDA 60 PUAN BARAJI

Hali hazırda yönetmeliğin Sözlü Sınav başlıklı 21.maddesi yürürlükte varlığını korurken bu maddenin 2 .fıkrası yazılı da ne kadar yüksek alınırsa alınsın sözlü mülakatta 60 barajını geçemeyenlerin değerlendirmeye alınmayacağını belirtmektedir. İlgili madde;

(2) Müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 nci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de yer alan form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Örneğin yazılıda 90 puan alan bir aday mülakatta 59 puan aldığında yazılı sınav puanının bir geçerliliği olmamaktadır.

Değişen bu yönetmelikle birlikte akıllara gelen; “Bu yönetmelik kimleri kapsayacak ?” sorusuna da şöyle cevap verelim; 21.06.2018 tarihindeki MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinin 4.bölümünde yer alan 15.maddesinde yer alan “ … Müdür ve müdür yardımcısı olarak İLK DEFA GÖREVLENDİRİLECEKLERİ belirlemek amacıyla …” ibaresinde görüldüğü üzere; Yönetmeliğe göre: İLK DEFA GÖREVLENDİRİLECEKLER bu kapsama girmektedir.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

Diğer değişikliklere göre yönetici görevlendirme yazılı sınavlarını sadece Milli Eğitim Bakanlığı yapmayacak. MEB isterse sınavı ÖSYM de yapabilecek. Yönetici görevlendirme sınavları test olarak yapılacak olup bu sınavlarda Eğitim Bilimleri ile Genel Kültür ve Genel Yeteneğin soru ağırlığı %35'er olarak belirlendi. Sınavdaki Mevzuatın ağırlığı yüzde 40'tan yüzde 10'a düşürüldü. Atatürk İlkeleri ağırlığı %10 olarak kalmaya devam edecek okul yönetimi ve halkla ilişkiler sınavda sorulmayacak.

MADDE 1 – 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Müdürlüğünce” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – (1) Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

a) Genel kültür ve genel yetenek: %35.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %5.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %5.
d) Eğitim bilimleri: %35.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %10.”


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

29 Yorum