MEB yönetici atama yönetmeliği müdür olma şartları ve atama süreci

MEB yönetici atama yönetmeliği müdür olma şartları ve atama süreci

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama yönetmeliği son değişiklikleri ile birlikte okul müdürü olma şartları ve atama usulünde yapılan değişiklikleri ogretmenlericin.com olarak değerlendiriyoruz.

MEB yönetici atama yönetmeliği müdür olma şartları ve atama süreci

MEB yönetici atama yönetmeliği 2018 yılı başında değiştirilerek yeni yönetmeliğin taslak hali yayınlandı. Bakanlık MEBBİS üzerinden öğretmen ve idarecilerden görüş alarak taslağın değerlendirmesini yapacak. 26 Ocak 2018 tarihinde başlayan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı değerlendirmesi 15 Şubat 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Sonrasında ise MEB yeni yönetmeliği uygulamaya sokacak. Aşağıdaki içerik site mevzuat danışmanı Arif Muzaffer Kul tarafından hazırlanmıştır.OKUL MÜDÜRÜ OLMA ŞARTLARI 2018Okul müdürü olma şartları 2018 yılında tekrar değişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan taslak yönetmelik kapsamında müdür olma şartları için genel ve özel kriterler değişmezken okul müdürü atama uygulamasında değişikliğe gidildi. Okul müdürü atamalarında yazılı sınav getirildi.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmelik taslağı kapsamında okul müdürü olmak isteyen MEB personelleri öncelikle yöneticilik için aranan genel şartları sonrasında ise okul müdürü olmak için aranan özel şartları taşımak zorundalar.


Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar;
MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;
 • Yükseköğretim mezunu olmak,

 • Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

 • Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,

 • Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,

 • Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar
MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

 • Müdür olarak görev yapmış olmak.

 • Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

 • Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.OKUL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN ÖĞRETMEN OLMA ŞARTI


Okul müdürü olmak için kaç yıllık öğretmen olmak gerekir? 


ogretmenlericin.com olarak öğretmenlikten direkt müdürlüğe başvuru yapılamayacağını vurgulayalım. Müdürlük başvuru şartları arasında öğretmen olma şartı bulunmamaktadır. Yani bir öğretmen müdür yardımcısı olmadan okul müdürü olamamaktadır. Ayrıca kurucu müdür, müdür başyardımcısı ve birleştirilmiş sınıflarda olan müdür yetkili öğretmenlik yapmışsa okul müdürü olarak başvuru yapabilecek. Bu unvanlarda görev yapanların da toplamda 1 yıl görev süresi bulunmalıdır. Bu sürenin hesabında ayrı ayrı veya toplamda geçen süreler değerlendirilecektir.OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANMA SÜRECİ


Okul müdürlüğüne ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak olup okul müdürü olarak görev yapıp tekrar müdürlüğe yeniden görevlendirme işleminde ise Ek-1’de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılacak değerlendirme göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Okul müdürlüğüne ilk defa başvuru yapacaklar yazılı ve sözlü sınava girecekler.OKUL MÜDÜRLÜĞÜ YAZILI SINAVI


26 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı kapsamında okul müdürlüğüne ilk defa atanmak için başvuru yapanlara Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce test usulü ile yazılı sınavı yapılacak. Müdürlük yazılı sınavında 100 üzerinden 60 puan alan adaylar yazılı sınavda başarılı sayılacaklar.


Okul müdürlüğü yazılı sınavı konu dağılımı, müdürlük için yapılacak yazılı sınav konuları ve ağırlıkları;

 • Türkçe ve dil bilgisi (%10),

 • Genel kültür (%6),

 • Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi (%5),

 • Resmî yazışma kuralları (%4),

 • Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%4),

 • Okul Yönetimi (%4),

 • Yönetimde insan ilişkileri (%4),

 • Okul geliştirme (%4),

 • Eğitim ve öğretimde etik (%4),

 • Türk idare sistemi ve protokol kuralları (%5),

 • Mevzuat (%50) Mevzuat konuları; T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.


OKUL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAV


Yazılı sınav sonuçlarına göre adaylar sözlü sınava alınacaklar. Yazılı sınav puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Müdür ataması için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirecek olup 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar.


Okul müdürlüğü ataması sözlü sınavı konu dağılımı, müdürlük için yapılacak sözlü sınav mülakatı konuları ve ağırlıkları;

 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%20),

 • Temsil kabiliyeti, liyakati, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (%20),

 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%20),

 • Genel yetenek ve genel kültürü (%20),

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%20)


Okul müdürlüğü ataması için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.


Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı 2018 TIKLAYIN


MEB yönetici görevlendirme yönetmeliği EK-1 Değerlendirme Formu TIKLAYIN


MEB yönetici atama yönetmeliği EK-2 Sözlü Sınav Formu TIKLAYIN
[haber id="27912"]
[haber id="26304"]
[haber id="26361"]
[haber id="26375"]

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

14 Yorum