Müstafi sayılmak ne demek, memur hangi durumlarda çekilmiş sayılır?

Müstafi sayılmak ne demek, memur hangi durumlarda çekilmiş sayılır?

Devlet memurluğundan çekilme durumları hakkında bilgi verelim. Terimsel olarak müstafi sayılmak nedir desek çok bilen olmaz ancak memurluktan çekilmek nedir dediğimizde biraz fikir beyan edilebilir.

Müstafi sayılmak ne demek, memur hangi durumlarda çekilmiş sayılır?

Devlet memurları görevlerinden kendi istekleri ile istifa edebilirler, soruşturma sonucu meslekten ihraç edilebilirler. Bu iki durum arasında isteğe bağlı ve isteği dışında olmak üzere farklılık bulunmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memurlar görevlerinden ayrılabilir, görevlerinden çıkartılabilirler. Bir de memurların müstafi sayılma durumları bulunmaktadır.MEMURUN MÜSTAFİ SAYILMASI


Öğretmen, doktor, mühendis vs tüm 657 sayılı DMK kapsamında memurların müstafi sayılma durumları ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. ogretmenlericin.com olarak internet üzerinden yapılan aramalara baktığımızda "müstafi sayılmak ne demek" ile ilgili aramaların en çok devlet memurları tarafından yapıldığını görüyoruz. Müstafi sayılma, müstafilik aynı kavramlardır ve memurluktan çekilmiş sayılma, memurluktan çekilme anlamlarına gelmektedir.MEMURLUKTAN ÇEKİLME


Devlet memuru görevden çekilme dilekçesi vererek görevinden ayrılabilir, müstafi sayılabilir ancak isteğe bağlı memurluktan çekilme dilekçesi vermeden de memur müstafi duruma düşebilir. Memurluktan istifa ile memuriyetten çekilmiş sayılma aynı şeyler değildir. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi devlet memuru kendi isteği ile istifa edebilir yani görevinden çekilebilir ayrıca mesleğinden çıkartılabilir. Bir de dediğimiz gibi müstafi sayılabilir. Tüm bu hususlara ayrıntılı olarak bakalım.MEMURLUĞUN SONA ERMESİ


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içerisinde 4.Bölüm'de Memurluğun Sona Ermesi ana başlığında alt başlıklar;

  • Çekilme;

  • Memurluğun sona ermesi;


memurun görevden çekilmesi Müstafi (çekilmiş) sayılma

  • Devlet memurluğundan çekilme; Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler. Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü ise (ohalde müstafi olmak) 657 DMK içerisinde şu şekilde açıklanmıştır; Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.


Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları:

Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere 657 sayılı kanunun 94 maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden, 657 sayılı kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden, 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden, 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette devlet memurluğuna alınamazlar.
  • Memurluğun sona ermesi: Devlet memurları 657 sayılı kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi durumunda, memurluktan çekilmesi, istek, yaş haddi, malûllük vb sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması, ölümü hallerinde memurluğu sona erer.


memurluktan istifa Memuriyetin sona ermesi

MEMURLAR HANGİ HALLERDE MÜSTAFİ SAYILIR


657 sayılı DMK kapsamında devlet memurları hangi durumlarda müstafi sayılır;

  • İzinsiz veya kurumu tarafından kabul edilecek bir mazereti olmaksızın, görevine kesintisiz şekilde 10 gün gelmeyen memur, yazılı müracaatta bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır. Mazeret izni, yıllık izin gibi durumlar hariç görevine kesintisiz olarak 10 gün gelmeyen memur müstafi sayılır. Burada hatırlatma yapmak gerekirse özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmeyen memur aylıktan kesme cezası alır. Özürsüz ve kesintisiz olarak 3 ile 9 gün arası göreve gelmemek ise kademe durdurma cezası karşılığıdır.

  • Belli bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanan memurların, aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, 10 gün içinde görevlerine dönmesi zorunlu olduğundan, bu süre içerisinde görevine dönmeyen memur memuriyetten çekilmiş sayılır.

  • Aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memur memuriyetten çekilmiş sayılır. Burada bir örnek verelim, askerlik nedeni ile askere giden öğretmen, memur askerlik dönüşü görevine başlamazsa müstafi sayılır.

  • Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmelerine izin verilenlerden, izin süresi sonunda görevlerine başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılır.

  • Başka yerdeki bir göreve naklen atanan memur, atama emrinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre sonunda yeni görevine başlamayan memura, eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartıyla 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevine başlamayan memur, memuriyetten çekilmiş sayılır. Bu durum için de il dışı atama örnek verilebilir. İller arası yer değiştiren öğretmenler ilişik kesip yeni görev yerine zamanında başlamazlarsa müstafi duruma düşerler ve görevlerinden çekilmiş olurlar. Bu durum diğer memurlar için de geçerlidir. Memurluktan çekilmiş sayılma durumu ile karşı karşıya kalmamak için yer değiştirmelerde ayrılış ve başlamalara dikkat etmek gerekli.


ÇEKİLMİŞ SAYILAN MEMURUN GÖREVE BAŞLAMASI


Müstafi sayılanların yeniden atanmaları ve müstafi duruma düşen memurun tekrara göreve başlamaları için 1 yıl beklemesi gerekmektedir. 1 yıl sonunda müstafi olan memur açıktan atama ile göreve dönebilir. Çekilmiş sayılan memur için bir hatırlatma yapalım 16.05.1982 tarihinden sonra, müstafi sayılma veya kendi isteğiyle ayrılma hali toplamı 2 defadan fazla olanlar  yeniden memuriyete dönemiyorlar.


Arif Muzaffer KUL
Öğretmen/Eğitimci
[haber id="15634"]
[haber id="19305"]
[haber id="28319"]

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.