Okula, Milli Eğitime verilen dilekçeye cevap verilme süresi

Okula, Milli Eğitime verilen dilekçeye cevap verilme süresi

Okula verdiğiniz dilekçeye okulun cevap verme süresi.

Okula, Milli Eğitime verilen dilekçeye cevap verilme süresi nedir?

Görev yaptığınız okula ya da bulunduğunuz yerdeki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne veya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdiniz. Verdiğiniz dilekçeye kaç gün içerisinde cevap verilmelidir, dilekçeye cevap verilmediği takdirde ne yapmak gerekir sorularına yanıt arayacağız. Dilekçeye cevap verme süresi kaç gündür?

Öncelikle silsileyi bozmamak gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından cevaplanmasını gerektiren bir dilekçenizi direkt İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazamazsınız. Önce kurumunuza yazmanız, kurumunuz da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yazması gerekli. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazarak dilekçenizi ulaştırması gerekmektedir.

ÖZEL DURUMLARDA DİLEKÇE VERİLMESİ

Örneğin okul müdürünüzü şikayet edeceksiniz doğal olarak dilekçenizi bir üst makama yani bulunduğunuz yerin İlçe/İl Milli Eğitim Müdürlüğüne yazmanız gerekmektedir.

Okul müdürü de örneğin İlçe Milli Eğitim Müdürünü şikayet edecek. Bunun içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nü atlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verebilir.

Buna benzer özel durumlar haricinde dilekçelerde silsileyi bozmamak gerekmektedir.

DİLEKÇE CEVAP SÜRESİ

Kurumunuza bir dilekçe verdiniz. Kurumunuz verdiğiniz dilekçeye 30 gün içerisinde cevap vermek durumundadır. Kurumunuz dilekçenize eğer 30 gün içerisinde cevap vermezse dilekçeniz reddedilmiş duruma düşer.

Örneğin, il içi atama sonucunun & il dışı atama sonucunun iptalini talep eden bir dilekçe yazdınız. Dilekçenizde il içi atama sonucunun & il dışı atama sonucunun iptalini istediniz. Dilekçe verdiğiniz tarihten itibaren dilekçenize 30 gün içerisinde cevap verilmezse dilekçeniz reddedilmiş olur yani il içi atama sonucu & il dışı atama sonucu iptal isteğiniz reddedilmiş olarak değerlendirilir. 30 gün içerisinde kurum tarafından dilekçenize cevap verilmezse bir üst kuruma dilekçenizi verebilirsiniz.


DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN


Dilekçenin incelenmesi ve sonucunun bildirilmesi:

Madde 7 – (Değişik: 2/1/2003-4778/27 md.) Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri konusunda yetkili makamlara yaptıkları başvuruların sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamında görüleceği gibi verilen dilekçeye en geç 30 gün içerisinde cevap verilmelidir.

DİLEKÇEYİ POSTA İLE GÖNDERMEK

Kuruma, okula, ilgili yere dilekçe vermeniz ve kurum tarafından dilekçenizin kayda sokulması gerekmektedir. Eğer ilgili kuruma dilekçe verdiğinizde kayda sokulup sokulmama konusunda içinizde şüphe varsa bunu garanti altına almanın yolu posta yoludur. İadeli taahhütlü posta yolu ile dilekçenizi ilgili yere gönderebilirsiniz. Posta ulaştıktan sonra size gelecek alındı belgesini saklayınız. İlgili kurumun posta eline geçtikten sonra dilekçe bize ulaşmadı, kayda sokulmadı vs gerekçeleri olamaz. Posta kendilerine ulaştıktan sonra dilekçeye cevap verme süresi işlemeye başlar.

DİLEKÇEYE YARGI YOLU SÜRESİ

Dilekçeye cevap verme süresi olan 30 gün doldu ve dilekçenize cevap gelmedi. Dilekçenizin içeriği idari davaya konu olabilecek bir konuysa İdari yargılama usullerine göre direkt yargıya taşıyamıyorsunuz. İdari Yargılama Usulü Kanunu 10.Maddeye göre;
İdari Yargılama Usulü Kanunu

İdari makamların sükutu:
Madde 10 – 1. İlgililer, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara başvurabilirler.
2. (Değişik: 10/6/1994 - 4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi  mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler.

Görüldüğü üzere idari davaya konu olabilecek dilekçenizi yargıya taşımak için altmış günlük cevap süresi bulunmaktadır. Bu süreden sonra dilekçenizi yargıya taşıyabilirsiniz.

Kamu Haberleri, Kamudan Haber Kamudan Haber

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Ogretmenlericin.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

15 Yorum